Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Certifikáty certifikačných autorít I.CA

Certifikáty certifikačných autorit I.CA

Certifikáty CA vydávané do 04/2022 vrátane


Certifikáty CA vydávané od 05/2022


Spoločnosť První certifikační autorita, a.s. začala dňa 1.9.2015 poskytovanie certifikačných služieb v oblasti vydávania certifikátov v dvojúrovňovej hierarchickej štruktúre. Dňa 1.7.2017 ukončila poskytovanie služieb v plošnej štruktúre.

V rámci hierarchickej štruktúry I.CA vydáva koreňové certifikáty a následne podriadené certifikáty pre príslušné služby, ktoré poskytuje.

Po inštalácii do PC je koreňový certifikát zaradený medzi Dôveryhodné koreňové certifikačné úrady a umožňuje následné automatizované overenie klientskych certifikátov vydaných I. CA v systéme.

Inštaláciu všetkých aktuálnych koreňových certifikátov I. CA vykonáte spustením aplikácie ICA RootMan.

Postup pre inštaláciu koreňových certifikátov I.CA do prehliadača Mozilla Firefox nájdete tu .


Koreňové certifikáty pre služby poskytované v plošnej štruktúre

 CA pre komerčné služby - plošná štruktúra

 CA pre kvalifikované služby - plošná štruktúra


Registračné autority


 
separator
separator