Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Koreňové certifikáty

Koreňové certifikáty I.CA


Koreňové certifikáty sú vydávané samotnou Certifikačnou autoritou I.CA. Po inštalácii do PC je koreňový certifikát zaradený medzi Dôveryhodné koreňové certifikačné úrady a umožňuje následné automatizované overenie klientskych certifikátov vydaných I. CA v systéme.

Inštaláciu všetkých aktuálnych koreňových certifikátov I. CA vykonáte spustením aplikácie ICA RootMan.

Postup pre inštaláciu koreňových certifikátov I.CA do prehliadača Mozilla Firefox nájdete tu .

Spoločnosť První certifikační autorita, a.s. začala dňa 1.9.2015 poskytovanie certifikačných služieb v oblasti vydávania certifikátov v dvojúrovňovej hierarchickej štruktúre. Dňa 1.7.2017 ukončila poskytovanie služieb v plošnej štruktúre.


Koreňové certifikáty pre služby poskytované v plošnej štruktúre

 CA pre komerčné služby - plošná štruktúra

 CA pre kvalifikované služby - plošná štruktúra


Registračné autority

v

 
separator
separator