Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Kvalifikované certifikáty > Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis

Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis


Kvalifikované certifikáty (CZ) sú určené pre komunikáciu občanov s orgánmi verejnej moci, súčasne sa využívajú aj pre komerčné účely. Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis je možné využiť na vytváranie elektronického podpisu a jeho overovania. Iné využitie, ako je napríklad šifrovanie správ, je obmedzené legislatívou.

Kvalifikovaný certifikát vydávaný I.CA spĺňa všetky požiadavky dané zákonom č. 297/2016 Zb. O službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie a nariadením č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS). V spojení s čipovou kartou radu Starcos a používateľskou aplikáciou I.CA SecureStore, ktoré sú certifikované ako kvalifikovaný prostriedok pre vytváranie elektronických podpisov (QESCD), ho možno používať pre vytváranie tzv. kvalifikovaného elektronického podpisu podľa eIDAS.

Postupy získanie certifikátov a ďalšie dôležité informácie sú k dispozícii v príslušnom dokumente Certifikační politika.


I.CA vydáva nasledujúce typy kvalifikovaných certifikátov:

KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRE ELEKTRONICKÝ PODPIS (CZ) – OSOBNÝ

 • je určený pre fyzické osoby, do certifikátu možno naplniť osobné údaje žiadateľa
 • je vydávaný na Registračnej autorite, alebo on-line bez potreby osobnej návštěvy, na základe predloženia:
   • vytvorenej elektronickej žiadosti (ak žiadateľ nezvolil jej uloženie na server I.CA)
   • platného občianskeho preukazu alebo pasu a ďalšieho dokladu totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)


  KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRE ELEKTRONICKÝ PODPIS (CZ) - ZAMESTNANECKÝ / SZČO

  • je určený pre fyzické osoby zamestnancov alebo SZČO, do certifikátu možno naplniť k údajom žiadateľa tiež identifikáciu zamestnávateľa, živnosti.
  • je vydávaný na Registračnej autorite I.CA na základe predloženia:
    • vytvorenej elektronickej žiadosti (ak žiadateľ nezvolil jej uloženie na server I.CA)
    • platného občianskeho preukazu alebo pasu ďalšieho dokladu totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
    • existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra, živnostenský list, potvrdenie ČSU o registrácii a pridelení IČ ..)
    • potvrdenia o zamestnaneckom pomere.

   KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRE ELEKTRONICKÝ PODPIS (CZ) - PSEUDONYM

   • je určený pre fyzické osoby, do certifikátu možno naplniť ľubovoľný údaj.
   • je vydávaný na Registračnej autorite I.CA na základe predloženia:
     • platného občianskeho preukazu alebo pasu a ďalšieho dokladu totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...)
     • ak sa v žiadosti vyskytuje overiteľný údaj, je žiadateľ o certifikát povinný túto skutočnosť v rámci overovacej procedúry na RA doložiť.


    Registračné autority


     
    separator
    separator