Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Služby > Časové pečiatky > archiveTimeTSA

archiveTime TSA

Pre archiváciu dokumentov a dát zo systémov, vyžadujúcich flexibilnú dobu archivácie možno využiť službu ArchiveTime TSA, ktorá umožňuje variabilné stanovenie archivačnej lehoty pre jednotlivé elektronické dokumenty a dáta, v závislosti na prvotnej časovej pečiatke daného dokumentu či dát.

Registračné autority


 
separator
separator