Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Kvalifikované certifikáty - SK

Kvalifikované certifikáty - SK


Vydávanie kvalifikovaných certifikátov sa riadi nariadením EÚ č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS) a zákonom č. 297/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie. Tieto služby môže poskytovať iba kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb. První certifikační autorita, a.s. (I.CA) je akreditovaná na tieto služby na Slovensku od roku 2006.


Registračné autority


 
separator
separator