Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Kvalifikované certifikáty

Kvalifikované certifikáty - CZ


Vydávanie kvalifikovaných certifikátov sa riadi nariadením EÚ č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS) a zákonom č. 297/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie. Tieto služby môže poskytovať iba kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb. První certifikační autorita, a.s. (I.CA) je pre tieto služby akreditovaná od roku 2002 pre Českú republiku a od roku 2006 aj pre Slovensko.


Registračné autority


 
separator
separator