Skip Navigation Links > Produkty a služby > Kvalifikované certifikáty > Kvalifikovaný certifikát pre webové stránky

Kvalifikovaný certifikát pre autentizáciu webových sídiel


I.CA rozšírila ponuku kvalifikovaných certifikátov podľa nariadenia EÚ 910/2014 eIDAS o kvalifikované certifikáty pre autentizáciu webových sídiel (QWAC - qualified certificate for website authentication).


Kvalifikovaný certifikát pre autentizáciu webových sídiel - SSL typu Extended Validation (SSL EV)

Vydávané kvalifikované certifikáty sú určené pre autentizáciu webových sídiel a zabezpečenia prenášaných dát prostredníctvom šifrovacieho protokolu SSL / TSL fungujúceho na princípe asymetrickej kryptografie. Certifikáty sú, v súlade s požiadavkami štandardu ETSI EN 319 411-2, typu "Extended Validation", tj. Jedná sa o politiku EVCP podľa štandardu ETSI EN 319 411-1 a spĺňajú požiadavky dokumentu "CA / Browser Forum - Guidelines for Issuance and Management of Extended Validation Certificates ".


Kvalifikované certifikáty pre autentizáciu webových sídiel sú určené pre zabezpečenie webov s najvyšším stupňom dôveryhodnosti. Zaisťujú dôveryhodnosť webových sídiel organizácie pre ich potenciálnych návštevníkov a predstavujú významný bezpečnostný atribút.

Kvalifikované certifikáty pre autentizáciu webových sídiel zabezpečuje:

Zabezpečenie webovej stránky - zelený adresný riadok v prehliadači, ktorý zväzuje organizáciu s jej doménou.1

  • Overenie organizácie, na ktorú bol certifikát vydaný - informácia je zobrazená priamo v adresnom riadku u webového prehliadača.
  • Dodatočné informácie o organizácii a certifikačnej autorite, ktorá certifikát vydala - informácie sú zobrazené v detailoch o certifikáte.
  • Overenie až do 10 domén.

Vydanie uvedeného certifikátu vyžaduje predchádzajúce uzatvorenie zmluvného vzťahu s I.CA. Pre získanie návrhu zmluvy prosím kontaktujte sales@ica.cz. Po uzavretí zmluvy s I.CA získate generátor pre možnosť vytvorenia žiadosti o certifikát.

Uvedený QWAC certifikát možno použiť aj pre projekt PSD2. Viac informacií .

Povolené typy domén a
ich overovanie


1 Bude zabezpečovať od marca 2018


Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu