Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Kvalifikované certifikáty > Kvalifikovaný certifikát pre webové stránky

Kvalifikovaný certifikát pre autentizáciu webových sídiel


I.CA rozšírila ponuku kvalifikovaných certifikátov podľa nariadenia EÚ 910/2014 eIDAS o kvalifikované certifikáty pre autentizáciu webových sídiel (QWAC - qualified certificate for website authentication).

Kvalifikovaný certifikát pre autentizáciu webových sídiel - SSL typu Extended Validation (SSL EV)

Vydávané kvalifikované certifikáty sú určené pre autentizáciu webových sídiel a zabezpečenia prenášaných dát prostredníctvom šifrovacieho protokolu SSL / TSL fungujúceho na princípe asymetrickej kryptografie. Certifikáty sú, v súlade s požiadavkami štandardu ETSI EN 319 411-2, typu "Extended Validation", tj. Jedná sa o politiku EVCP podľa štandardu ETSI EN 319 411-1 a spĺňajú požiadavky dokumentu "CA / Browser Forum - Guidelines for Issuance and Management of Extended Validation Certificates ".


Kvalifikované certifikáty pre autentizáciu webových sídiel sú určené pre zabezpečenie webov s najvyšším stupňom dôveryhodnosti. Zaisťujú dôveryhodnosť webových sídiel organizácie pre ich potenciálnych návštevníkov a predstavujú významný bezpečnostný atribút.

Kvalifikované certifikáty pre autentizáciu webových sídiel zabezpečuje:

Zabezpečenie webovej stránky - zelený adresný riadok v prehliadači, ktorý zväzuje organizáciu s jej doménou.1

 • Overenie organizácie, na ktorú bol certifikát vydaný - informácia je zobrazená priamo v adresnom riadku u webového prehliadača.
 • Dodatočné informácie o organizácii a certifikačnej autorite, ktorá certifikát vydala - informácie sú zobrazené v detailoch o certifikáte.
 • Overenie až do 10 domén.


Certifikát môže byť vydaný právnickej osobe,

 • podľa záznamov v obchodnom registri alebo záznamov registračné agentúry existuje už najmenej tri roky,
 • je uvedená v aktuálnom registri QIIS alebo QTIS (zoznam daňových subjektov),
 • má aktívny účet (bežný, vkladový) vo finančnej inštitúcii spadajúce pod dozor národnej banky.
  Ak sú splnené uvedené požiadavky, nasleduje uzavretie zmluvného vzťahu s I.CA. Po uzavretí zmluvy s I.CA získate generátor pre možnosť vytvorenia žiadosti o certifikát.

  Podmienky pre overenie žiadosti o certifikát nájdete tu .

  Registračné autority

  v

   
  separator
  separator