Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Služby > Časové pečiatky > Elektronické časové pečiatky

Elektronické časové pečiatky


Časová pečiatka zabezpečuje priradenie aktuálneho časového údaje k existujúcim dátam, informáciám, súborom alebo udalostiam. Pripája sa teda k dokumentom, dátam či elektronickému podpisu, u ktorých chceme mať v budúcnosti možnosť overiť, že v tejto podobe existovali pred časom uvedeným v časovom pečiatke.

Služba je poskytovaná len na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu alebo záväznej objednávky.

Časové pečiatky sú vydávané časovou autoritou I.CA na základe elektronickej žiadosti, podľa požadovanej štruktúry. Žiadosť o pečiatku vždy vytvára klient (žiadateľ), I.CA jej obsah nemôže ovplyvniť. Súčasťou žiadosti je odtlačok dát (HASH), pre ktorý má byť elektronická časová pečiatka vydaná. Ak žiadosť obsahuje všetky požadované náležitosti, časová autorita vytvorí odpoveď obsahujúcu odtlačok dát, ktorý bol súčasťou príslušnej žiadosti, doplnený o aktuálny časový údaj a ďalšie parametre a zašle ho späť žiadateľovi. Žiadateľ má vždy za povinnosť vykonať kontrolu zaslanej odpovede, či obsahuje vydanú časovú pečiatku popr. chybový stav.

Vydaná elektronická časová pečiatka obsahuje minimálne:

  • sériové číslo, ktoré je pre konkrétny TSU systém jedinečné,
  • označenie pravidiel (identifikátor OID), podľa ktorých bola elektronická časová pečiatka vydaná,
  • časový údaj zodpovedajúci hodnote koordinovaného svetového času UTC v čase vytvárania časovej pečiatky s presnosťou jedna sekunda,
  • dáta v elektronickej podobe obsiahnuté v žiadosti o časovú pečiatku (hash dokumentu opatreného časovou pečiatkou),
  • elektronickú pečať TSU časového servera, ktorý elektronickú časovú pečiatku vydal.

Služba je dostupná v režime 365 x 24 hodín, jedná sa teda o službu s nepretržitou prevádzkou. I.CA garantuje vysokú spoľahlivosť služby, čo dokumentujú jednotlivé aplikácie a tiež významní zákazníci, ktorí prevádzku svojich riešení spojili s odberom elektronických časových pečiatok I.CA.
I.CA garantuje za zmluvných podmienok dostupnosť 99%, pričom faktická dostupnosť je takmer 100%.

Registračné autority


 
separator
separator