Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Služby > Služby v oblasti archivácie

Služby v oblasti archivácie


Pokiaľ sú elektronické dokumenty opatrené elektronickým podpisom, je nutné zaistiť archiváciu takých dokumentov a ich ošetrovanie tak, aby boli overiteľné nielen po dobu platnosti príslušného certifikátu elektronického podpisu. I.CA preto ponúka službu vydávania časových pečiatok, ktorá je základom pre predĺženie overiteľnosti dokumentov s elektronickým podpisom alebo I.CA LTA zaisťujúca komplexné ošetrenie dokumentu.

Registračné autority


 
separator
separator