Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Moje služby

Moje služby


Tieto služby sú pre zákazníkov, ktorý využívajú služby I.CA na základe uzavretej zmluvy. Ponúkame nasledujúce webové služby, umožnujúce ich jednoduchú správu.
  • Správa osobného certifikátu je určená pre držiteľov certifikátu, ktorému umožnuje zobraziť chronologický prehľad vydaných certifikátov, možnosť požiadať o následný certifikát, alebo aktualizovaťsvoje kontaktné/fakturačné údaje. Pre prístup zvoľte svoj osobný certifikát.
  • Zneplatnenie certifikátov je on-line služba umožnujúca predčasné ukončenie platnosti Vášho certifikátu. Dôvodom môže byť poškodenie operačného systému, strata PC, čipovej karty, prípadne podozrenie na zneužitie a ďalšie. Pokiaľ vykoná zneplatnenie certifikátov, jedná sa o nevratný krok.
  • Prehľad odobraných on-line služieb umožnuje získať prehľad o čerpaní služieb I.CA, ako sú časové pečiatky, overovanie platnosti elektronického podpisu, I.CA RemoteSeal a ďalšie. Pre prístup zvoľte komerčný certifikát, ktorý Vám I.CA pre tieto účely vydala. 
  • Správa certifikátov pre oprávnených zástupcov zmluvných klientov je určená pre zmluvných partnerov, ktorý spravujú certifikáty svojich zamestnancov alebo prípadne vo svojich projektoch. Umožnuje zobraziť prehľad a filtrovať vydané certifikáty zákazníka, a ďalšie povolené možnosti na základe uzavretej zmluvy. Pre prístup zvoľte komerčný certifikát, ktorý Vám I.CA pre tieto účely vydala.

Prístup k jednotlivým službám je autentizovaný, použite certifikát I.CA, ktorý máte uvedený v príslušnej zmluve.

Registračné autority


 
separator
separator