I.CA - Remote Seal

Kvalifikovanú elektronickú pečať (ďalej tiež len "QSealCD") podľa bodu 27) článku 3 nariadenia č. 910/2014 - eIDAS tvorí "Zaručená elektronická pečať, ktorá je vytvorená pomocou kvalifikovaného prostriedku pre vytváranie elektronických pečatí a ktorá je založená na kvalifikovanom certifikáte pre elektronickú pečať. "

Kvalifikovanou elektronickú pečať možno vytvárať dvoma spôsobmi:

  • QSealCD v držbe pečatiacej osoby (ak sú dáta pre vytváranie elektronických pečatí uchovávaná v prostredí spravovanom úplne, nie však nutne výhradne užívateľom).
  • QSealCD na diaľku (pokiaľ dáta pre vytváranie elektronických pečatí spravuje kvalifikovaný poskytovateľ služieb vytvárajúcich dôveru menom pečatiacej osoby).

Služba I.CA RemoteSeal predstavuje variantu 2. Na HSM modulu v prostredí I.CA leží privátny kľúč pečatiaceho certifikátu ku ktorého použitie sa využije autentizačný certifikát vydaný danému klientovi. V prostredí klienta je inštalovaný komponent, ktorý zasiela do prostredia I.CA požiadavky na opečatenie (hash dát, nie obsah dokumentu) a späť sú vrátená dáta, ktoré komponent použije pre vytvorenie opečateného dokumentu.

Podporované formáty podpisu

  • CAdES-B-B,CAdES-B-T(podľa normy EN 319 122), vo variantoch: interné/externé
  • PAdES-B-B, PAdES-B-T (podľa normy EN 319 142), vo variantoch: neviditeľný/viditeľný - text/obrázok/text+obrázok+voliteľne obrázok na pozadí
  • XAdES-B, XAdES-T – dle normy ETSI TS 103171, a to ve variantě enveloped

Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu