I.CA - Remote Seal

Kvalifikovanú elektronickú pečať (ďalej tiež len "QSealCD") podľa bodu 27) článku 3 nariadenia č. 910/2014 - eIDAS tvorí "Zaručená elektronická pečať, ktorá je vytvorená pomocou kvalifikovaného prostriedku pre vytváranie elektronických pečatí a ktorá je založená na kvalifikovanom certifikáte pre elektronickú pečať. "

Kvalifikovanou elektronickú pečať možno vytvárať dvoma spôsobmi:

  • QSealCD v držbe pečatiacej osoby (ak sú dáta pre vytváranie elektronických pečatí uchovávaná v prostredí spravovanom úplne, nie však nutne výhradne užívateľom).
  • QSealCD na diaľku (pokiaľ dáta pre vytváranie elektronických pečatí spravuje kvalifikovaný poskytovateľ služieb vytvárajúcich dôveru menom pečatiacej osoby).

Služba I.CA RemoteSeal predstavuje variantu 2. Na HSM modulu v prostredí I.CA leží privátny kľúč pečatiaceho certifikátu ku ktorého použitie sa využije autentizačný certifikát vydaný danému klientovi. V prostredí klienta je inštalovaný komponent, ktorý zasiela do prostredia I.CA požiadavky na opečatenie (hash dát, nie obsah dokumentu) a späť sú vrátená dáta, ktoré komponent použije pre vytvorenie opečateného dokumentu.

Podporované formáty podpisu

  • CAdES-B-B,CAdES-B-T(podľa normy EN 319 122), vo variantoch: interné/externé
  • PAdES-B-B, PAdES-B-T (podľa normy EN 319 142), vo variantoch: neviditeľný/viditeľný - text/obrázok/text+obrázok+voliteľne obrázok na pozadí
  • XAdES-B, XAdES-T – dle normy ETSI TS 103171, a to ve variantě enveloped

Registračné autority

v

Novinky

10.12.2018 Vydávanie kvalifikovaného certifikátu pre autentizáciu webových sídiel
Viac tu
19.11.2018 III. ročník seminára o elektronickej komunikácie so zástupcami bánk
Viac tu
19.11.2018 Služba I.CA RemoteSeal získala ocenenie IT produkt roku 2018
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu