Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Kvalifikované certifikáty - SK > Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis SR

Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis SR


Kvalifikované certifikáty (SK) sú určené pre komunikáciu občanov s orgánmi verejnej moci, súčasne sa využívajú aj pre komerčné účely. Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis je možné využiť na vytváranie elektronického podpisu a jeho overovania. Iné využitie, ako je napríklad šifrovanie správ, je obmedzené legislativou.

Kvalifikovaný certifikát vydávaný I.CA spĺňa všetky požiadavky dané zákonom č. 297/2016 Zb. O službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie a nariadením č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS). V spojení s čipovou kartou radu Starcos a používateľskou aplikáciou I.CA SecureStore, ktoré sú certifikované ako kvalifikovaný prostriedok pre vytváranie elektronických podpisov (QESCD), ho možno používať pre vytváranie tzv. Kvalifikovaného elektronického podpisu podľa eIDAS. Kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis SK musia byť umiestnené v kvalifikovanom prostriedku pre vytváranie elektronických podpisov (QESCD). Čipovú kartu Starcos je možné objednať v našom e-shope.

Postupy získanie certifikátov a ďalšie dôležité informácie sú k dispozícii v príslušnom dokumente Certifikačná politika.


I.CA vydáva nasledujúce typy kvalifikovaných certifikátov:

Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis (SK) – osobný

 • je určený pre fyzické osoby, do certifikátu možno naplniť osobné údaje žiadateľa,
 • je vydávaný na Registračnej autorite, alebo on-line bez potreby osobnej návštěvy, na základe predloženia:
   • vytvorenej elektronickej žiadosti (ak žiadateľ nezvolil jej uloženie na server I.CA)
   • platného občianskeho preukazu alebo pasu a ďalšieho dokladu totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...).

  Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis (SK) - zamestnanecký / SZČO

  • je určený pre fyzické osoby zamestnancov alebo SZČO, do certifikátu možno naplniť k údajom žiadateľa tiež identifikáciu zamestnávateľa, živnosti,
  • je vydávaný na Registračnej autorite I.CA na základe predloženia:
    • vytvorenej elektronickej žiadosti (ak žiadateľ nezvolil jej uloženie na server I.CA),
    • platného občianskeho preukazu alebo pasu ďalšieho dokladu totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...),
    • existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra, živnostenský list, potvrdenie ČSU o registrácii a pridelení IČ ..),
    • potvrdenia o zamestnaneckom pomere.

   Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis (SK) - pseudonym

   • je určený pre fyzické osoby, do certifikátu možno naplniť ľubovoľný údaj,
   • je vydávaný na Registračnej autorite I.CA na základe predloženia:
     • platného občianskeho preukazu alebo pasu a ďalšieho dokladu totožnosti (karta zdravotnej poisťovne, cestovný pas, vodičský preukaz ...),
     • ak sa v žiadosti vyskytuje overiteľný údaj, je žiadateľ o certifikát povinný túto skutočnosť v rámci overovacej procedúry na RA doložiť.

    Registračné autority


     
    separator
    separator