Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Služby > Testovanie > Testovanie SSL certifikátov

Získanie testovacieho SSL komerčného certifikátu I.CA

V rámci overenia funkčnosti ponúkaných služieb I.CA poskytuje možnosť ich bezplatného testovania.

Testovacie certifikáty slúžia len na testovanie technických vlastností certifikátu. Nemožno ich použiť ako náhradu plnohodnotného certifikátu. Vzhľadom na spôsob vydávania týchto certifikátov I.CA negarantuje správnosť položiek v nich uvedených.

Testovacie certifikáty nie sú zverejňované na zozname verejných certifikátov a nie je pre nich vydaná Certifikačná politika. I.CA nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spojené s využívaním tohto typu certifikátov.

V prípade záujmu o testovací SSL certifikát kontaktujte ssl@ica.cz.

Otestovanie funkčnosti produkčného SSL certifikátu I.CA, CAcert.CN = I.CA TLS DV/OV CA/RSA 06/2022

 VALID / Platný
 EXPIRED / Expirovaný
 REVOKED / Zneplatnenie

Otestovanie funkčnosti produkčného EV SSL certifikátu I.CA (kvalifikovaného certifikátu pre autentizáciu internetových stránok - QWAC), CAcert.CN = I.CA TLS EV CA/RSA 06/2022

 VALID / Platný
 EXPIRED / Expirovaný
 REVOKED / Zneplatnenie

Registračné autority


 
separator
separator