Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Služby > Časové pečiatky

Časové pečiatky


Vydávanie kvalifikovaných elektronických časových pečiatok je upravené nariadením EÚ č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS) a zákonom č.297 / 2016 Zb., O službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie. K ich vydávanie je oprávnený iba kvalifikovaný poskytovateľ služieb vytvárajúcich dôveru.

Elektronické časová pečiatka potvrdzuje existenciu elektronického dokumentu / súboru v konkrétnom čase. Pripája sa k týmto dokumentom ako dôkaz, že v danom čase a v danej podobe existovali. Spojenie nespochybniteľného časového údaja a konkrétnych dát je nepostrádateľné najmä na účely ich spätného overenia. Časová pečiatka je možné pripojiť tiež k elektronickému podpisu.

Časové pečiatky I.CA je možné použiť buď ako štandardné časové pečiatky, alebo ako službu Archívnych časových pečiatok, prípadne službu ArchiveTime TSA.

Časové pečiatky sú plne funkčné a otestovaná v mnohých aplikáciách a informačných systémoch, napr. I.CA Secom, Adobe Acrobat, Adobe LiveCycle, Adobe Pro, DigiSeal Office, PDF-Xchange, JSignPDF, podepsatPdf (TOPSPIN), LongTermValidator, informačný systém dátových schránok (ISDS), systémy elektronického bankovníctva, spisové služby, e-fakturácie, e-podateľne, dôveryhodná úložisko (archívy), bankové riešenie, IS v oblasti justície a advokácie atď. 

Registračné autority


 
separator
separator