Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 

I.CA Secom®2


Aplikácia I.CA Secom®2 umožňuje vytváranie a overovanie elektronických podpisov. Pomocou aplikácie môžete podpísať všetky typy súborov: textové súbory, obrázky v ľubovoľných formátoch, rôzne texty či binárne súbory apod. Na vytváranie elektronického podpisu je potrebné vlastniť certifikát vydaný I.CA s príslušnými dátami pre vytváranie podpisu, ktorý je uložený v PC alebo v bezpečnom zariadenia, ako je napr. čipová karta alebo USB token.

Režimy aplikácie sú koncipované pre jednoduché používanie s jednoduchými ovládacími prvkami. Aplikácia ako jediná overuje dokumenty až po dobu platnosti časovej pečiatky, nie len po dobu platnosti podpisového certifikátu.


Základný prehľad funkcií aplikácie

 • Vytváranie podpisov PAdES (podpis súborov typu PDF)
 • Vytváranie podpisov CAdES (podpis ostatných ľubovoľných súborov)
 • Možnosť pridania kvalifikovaných časových pečiatok I.CA k elektronickému podpisu
 • Viditeľná prezentácie podpisu PAdES v PDF dokumentoch s variabilnými textami a položkami prevzatými z certifikátu
 • Možnosť podpisovanie a pečiatkovanie priamo z MS Word
 • Hromadné podpisovanie dokumentov - zložkové podpisovanie
 • Viacnásobné podpisovanie dokumentov - podpísanie už podpísaných dokumentov
 • Hromadné overovanie dokumentov s elektronickým podpisom a časovou pečiatkou
 • Možnosť automatického zálohovania podpísaných dokumentov
 • Užívateľské profily - v jednej aplikácii možno podpisovať viac certifikáty I.CA
 • Možnosť nastavenia histórie podpisovanie
 • Automatické online aktualizácie

Aplikácia vyhovuje požiadavkám aktuálnych technických štandardov a noriem ETSI a plne rešpektuje požiadavky dané európskym nariadením eIDAS (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.910/2014 o elektronickej identifikácii a službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie na vnútornom trhu), ktoré nadobúda účinnosť dňa 1.7.2016 .

V prípade objednania väčšieho počtu licencií, je možné získať po dohode množstevnú zľavu. Pre jej získanie nás kontaktujte prostredníctvom emailu: infoicasecom@ica.cz.

Minimálne systémové požiadavky

 • Aplikácia je určená pre 32 a 64-bitové operačné systémy MS Windows
 • Podporované OS: Windows 7 a vyššie
 • Verzia .NET Framework 4.7.2 a vyššie
 • Pre korektné fungovanie pluginu pre MS Word je vyžadovaná funkčná inštalácia MS Office 2010 a novšie.

Registračné autority


 
separator
separator