Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 

I.CA Secom®2 - popis aplikácie

Hlavné okno aplikácie a hromadné podpisovanie dokumentov - zložkové podpisovanie 

Hlavné okno aplikácie sa skladá z troch stĺpcov, pričom v prvom stĺpci sa vyberajú zo stromovej štruktúry dokumenty na podpis alebo na overenie, v druhom stĺpci sú zobrazené vybrané dokumenty a funkcie podpísať alebo overiť a v treťom stĺpci sú indikované výsledky zvolených akcií s dokumentmi. 

Aplikácia umožňuje hromadné podpisovanie vybraných dokumentov. Používateľ môže jednotlivé dokumenty ručne zvoliť alebo len jednoducho vybrať príslušnú zložku určenú na podpis. 

Výber typu podpisu 

Pred vytvorením podpisu aplikácia sama detekuje typ dokumentu, ktorý chce používateľ podpísať a ponúka príslušné podpisové menu. 

  • U non PDF dokumentov je možné vytvoriť externé alebo interné podpis s možnosťou pridania časovej pečiatky.
    Jedná sa o podpisové formáty typu CAdES, ktoré sú vytvárané v súlade so štandardom ETSI 101 733 Electronic Signatures and Infrastructures (modré ikony).
  • U PDF dokumentov je potom možné vytvoriť samotný podpis spolu s časovou pečiatkou alebo vytvoriť aj tzv. Viditeľný podpis, ktorý bude zobrazený na definovanom mieste v PDF dokumente.
    Jedná sa o podpisové formáty typu PAdES, ktoré sú vytvárané v súlade so štandardom ETSI 102 778 Electronic Signatures and Infrastructures (červené ikony).

Viditeľný podpis v PDF dokumente zobrazuje dodatočné informácie o podpise s možnosťou definovania variabilného textu alebo loga spoločnosti. Zobrazuje sa aj na tlačenej verzii dokumentu. Dodatočné informácie o podpise je možné tiež zadať priamo do jeho štruktúry. 

Možnosti overovanie elektronických podpisov 

Aplikácia umožňuje hromadné overovanie vybraných dokumentov. Overujú sa dokumenty, u ktorých je alebo bol vytvorený elektronický podpis s alebo bez časovej pečiatky.

Vyhodnotenie starších, už expirovaných elektronických podpisov, ktoré doposiaľ obsahujú platné časová pečiatka, je vykonávané na základe stiahnutie starších CRL listov, ktoré sú získavané vďaka knižnici I.CA GetOneCRL. Ide o jedinečnú funkčnosť aplikácie, ktorá umožňuje overovať elektronické podpisy s časovými pečiatkami až po samotnú dobu platnosti časovej pečiatky na rozdiel od iných aplikácií a programov, ktoré touto funkčnosťou nedisponujú. 

Detailné zobrazenie informácií o časovom pečiatke v elektronickom podpise. 

Automatický online update aplikácie 

Pokiaľ bude uvoľnená nová verzia I.CA Secom®2, aplikácia pri spustení sama ponúkne užívateľovi automatický update na novú verziu aplikácie. Priebežné aktualizácie sú tak zárukou, že používateľ bude disponovať vždy aktuálnou verziou aplikácie. Automatické aktualizácie aplikácie sú plne zadarmo a môžu obsahovať nové funkcie. 

Registračné autority


 
separator
separator