Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Komponenty pre EP > PKIService

I.CA PKIService

I.CA ponúka komplexné riešenie I.CA PKIService, ktoré je určené pre vytváranie elektronického podpisu prostredníctvom webových prehliadačov. 

Prostredníctvom I.CA PKIService je možné rozšíriť elektronické portály, webové formuláre alebo e-shopy o bezpečný nástroj pre vytváranie elektronických podpisov. V rámci jednotného riešenia je možné pre všetkých užívateľov zaistiť vybraný formát elektronického podpisu elektronického formulára, dokumentov alebo dát, ktorý prevádzkovateľ od svojich klientov vyžaduje. V praxi sa jedná o rôzne žiadosti, objednávky, zmluvné dokumenty apod. 

Vytvorené el. podpisy sú plne v súlade s technickými normami ETSI a eIDAS. Vytváranie elektronických podpisov je vždy obmedzené na povolené URL alebo klientský server. 

Podporované formáty elektronických podpisov: 

  • PAdES-B-B, CAdES-B-T - dle normy EN 319 122, vo variantách: interné/externé
  • PAdES-B-B, PAdES-B-T - dle normy EN 319 142, vo variantách: neviditeľný/viditeľný – text/obrázok/text+obrázok + voliteľný obrázok na pozadí
  • XAdES B-B, XAdES B-T – dle normy ETSI TS 103171 a to vo variante enveloped

Všetky vyššie uvedené formáty podporujú tiež variantu s vložením elektronickej časovej pečiatky. 

I.CA PKI podporuje následujúce webové prehliadače: 

  • Internet Explorer / EDGE
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Opera

V prípade požiadavku, je možné zahrnúť rozšírenie podpory o ďalší konkrétny webový prehliadač. 

Príklad inštalácie v Google Chrome: 

Podpora platforiem: 

  • Windows
  • MacOS
  • Linux
Pre bližšie informácie nás kontaktujte na sales@ica.cz.

Registračné autority


 
separator
separator