I.CA Signer

Komponenta I.CA Signer je určená pre realizáciu elektronického podpisu v prostredí, kde túto činnosť nemožno vykonávať príslušnými prostriedkami aplikácie ako napr. Internetový prehliadač. Komponent umožňuje vytvorenie elektronického podpisu vo formáte CMS. I.CA Signer podporuje interné aj externé elektronický podpis. Komponenta je použiteľná v prostredí internetového prehliadača alebo z programovacích jazykov, ktoré podporujú technológiu COM. I.CA Signer je k dispozícii vo formáte ActiveX komponenty, dll knižnice alebo ako rozšírenie internetového prehliadača InternetExplorer / Firefox / Chrome / Opera.

Ak máte záujem o viac informácií o aplikácii prosím kontaktujte: infoicasecom@ica.cz.

 

I.CA AdvSigner

Komponent I.CA AdvSigner slúži k realizácii interného a externého elektronického podpisu všeobecných súborov podľa podpisového profilu CAdES (BES, T) podľa štandardu ETSI TS 101 733 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Electronic Signature Formats (CAdES).Ďalej k realizácii interného podpisu PDF súboru podľa podpisového profilu PAdES-BES podľa štandardu ETSI TS 102 778-3 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced Electronic Signature Profiles; Part 3: PAdES - PAdES-BES and PAdES-EPES Profiles.I.CA AdvSigner je poskytovaný v troch variantoch, ako ActiveX (COM) komponenta, Java wrapper a ako štandardné dll knižnica. Komponenty poskytujú tiež podporu pre vkladanie časových pečiatok.

Ak máte záujem o viac informácií o aplikácii prosím kontaktujte: infoicasecom@ica.cz.

Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu