I.CA Signer

Komponent I.CA Signer je určený pre realizáciu elektronického podpisu v prostredí, kde túto činnosť nemožno vykonávať príslušnými prostriedkami aplikácie ako napr. internetový prehliadač. Komponent umožňuje vytvorenie a overenie elektronického podpisu vo formáte CMS. I.CA Signer podporuje interné aj externé elektronické podpisy a tiež prácu s časovou pečiatkou. Komponent je použiteľný v prostredí Microsoft Internet Explorer alebo programovacích jazykov, ktoré podporujú technológiu COM. I.CA Signer je k dispozícii vo formáte ActiveX komponenty, dll knižnice alebo vo formáte java appletu.

Ak máte záujem o viac informácií o aplikácii prosím kontaktujte: infoicasecom@ica.cz.

 

I.CA AdvSigner

Komponent I.CA AdvSigner slúži k realizácii interného a externého elektronického podpisu všeobecných súborov podľa podpisového profilu CAdES (BES, T, A) podľa štandardu ETSI TS 101 733 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Electronic Signature Formats (CAdES).

Ďalej na realizáciu interného podpisu PDF súboru podľa podpisového profilu PAdES-BES podľa štandardu ETSI TS 102 778-3 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced Electronic Signature Profiles; Part 3: PAdES - PAdES-BES and PAdES-EPES Profiles.

I.CA AdvSigner je poskytovaný v troch variantoch, ako ActiveX (COM) komponent, java applet a ako štandardná dll knižnica. Komponenty poskytujú tiež podporu pre vkladanie časových pečiatok.

Ak máte záujem o viac informácií o aplikácii prosím kontaktujte: infoicasecom@ica.cz.

Registračné autority

v

Novinky

12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu
10.12.2018 Vydávanie kvalifikovaného certifikátu pre autentizáciu webových sídiel
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu