Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Služby > Testovanie > Testovanie SSL certifikátov > Testovanie služieb časovej autority I.CA

Testovanie služieb časovej autority


Pre svojich potenciálnych klientov poskytuje I. CA testovanie služby časovej autority zadarmo po dobu jedného mesiaca. Následné testovanie je podľa individuálnej dohody.

Postup zabezpečenia autentizačných nástrojov a prístupu do testovacej časovej autority

  • Inštalácia certifikátov TSS. V prípade, že sa rozhodnete testovať, budú Vám tieto certifikáty zaslané.

  • Získanie testovacieho komerčného certifikátu, ktorý je vydaný na základe online žiadosti o certifikát . Proces vydania testovacieho certifikátu je automatický, žiadateľovi je zaslaný certifikát v zip forme na e-mail, ktorý pri žiadosti zadá. Tento certifikát má platnosť jeden mesiac. V prípade dlhodobého testovania Vám bude po dohode vydaný testovací komerčný certifikát s dlhšou dobou platnosti.

  • Aj v prípade autentizácie menom a heslom je nevyhnutný testovací komerčný certifikát I. CA (postup získania pozri vyššie). Prístupové meno je nastavované na strane I. CA, heslo si volí a mení klient. Pre zadanie a zmenu hesla je poskytnutý klientovi špeciálny odkaz, ktorý je spolu s potrebnými inštrukciami zaslaný na vyžiadanie.

  • Pre autentizáciu statickou IP adresou, musí túto adresu klient oznámiť na e-mail  info@dtca.sk.

  • Zároveň je dôležité poslať I. CA identifikáciu firmy (názov, IČO, DIČ, sídlo) a kontaktné údaje (meno, e-mail).

  • Nastavenia na strane klienta žiadajúceho o testovaciu časovú pečiatku, pdf k stiahnutiu - nastavenie.

Testovacie zariadenie je určené len pre overenie možnosti vydanie časovej pečiatky z viacerých serverov časovej autority. Nemožno ho používať pre záťažové skúšky.
 

Registračné autority


 
separator
separator