Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Moje služby > Žiadosť o zneplatnenie certifikátu

Zneplatnenie certifikátu


Zneplatnenie certifikátu je úkon, ktorý zaistí ukončenie platnosti certifikátu skôr, než bolo v certifikáte deklarované. Dôvod pre predčasné ukončenie platnosti certifikátu môže byť napr. odcudzenie PC s dátami pre tvorbu elektronického podpisu. Zrušený certifikát je zaradený do zoznamu zrušených certifikátov, tzv CRL (Certificate Revocation List). Viac informácií o vydávaní CRL nájdete v certifikačnej politike pre príslušný typ certifikátu .

Tu môžete požiadať o zneplatnenie komerčného alebo kvalifikovaného certifikátu vydaného I.CA. Pamätajte však na to, že po zneplatnení Vášho certifikátu už nie je možné vykonať jeho spätné obnovenie.

Ak sa Vám nedarí požiadať o zrušenie certifikátu prostredníctvom uvedených odkazov, je možné využiť ďalšie možnosti.

Ďalšie možnosti zneplatnenia certifikátu I. CA:

  • elektronicky na e-mailovej adrese info@dtca.sk - správa musí byť elektronicky podpísaná
  • osobným odovzdaním písomnej žiadosti na Registračnej autorite I. CA
  • listovou zásielkou doporučene na adresu D.Trust Certifikačnej autority, a.s. 

Konkrétne postupy pre jednotlivé možnosti zneplatnenia certifikátov I. CA sú uvedené v Certifikačnej politike, kapitola 4.9 .

Registračné autority


 
separator
separator