Skip Navigation Links > O nás > Rýchle odkazy > Certifikačná politika
Certifikačná politika

Certifikačná politika je dokument, ktorý definuje predovšetkým spôsob vydania certifikátu, jeho ďalšiu správu, použitie, akceptáciu, ukončenie platnosti, zneplatnenie a všetky ďalšie činnosti súvisiace s nakladaním s párovými dátami.

I.CA vydáva Certifikačné politiky príslušnej pre jednotlivé typy ponúkaných certifikátov.

Pravidlá na výkon certifikačných činností je dokument, ktorý upravuje podmienky pre vydávanie certifikátov.

Pravidlá na výkon certifikačných činností konkretizujú postupy uvedené v príslušných certifikačných politikách I.CA.

Pravidlá na výkon certifikačních činností

Pravidlá na výkon certifikačných činností je dokument, ktorý upravuje podmienky pre vydávanie certifikátov.

Pravidlá na výkon certifikačných činností konkretizujú postupy uvedené v príslušných certifikačných politikách I.CA.


Politiky ostatných služieb
Elektronické časové pečiatky

Politika vydávania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok systémom TSA2.

I.CA QVerify

Certifikačná politika kvalifikované služby - Overovanie platnosti kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí.

Remote Seal
Politika služby vytváranie kvalifikovaných elektronických pečatí na diaľku.

Registračné autority

v

Novinky

2.10.2018 Stretnutie I.CA se zástupcami bank - XI. ročník
Viac tu
10.7.2018 Nová služba vzdialeného pečatenia
Viac tu
22.5.2018 I.CA v súlade s GDPR
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu