Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Čipové karty > čipová karta Starcos plug - in

Čipové karty Starcos plug-in


Čipové karty majú významné uplatnenie ako bezpečné zariadenie (kvalifikovaný prostriedok) pre vytváranie elektronického podpisu (QESCD). Pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu je ich využitie vyžadované legislatívou EÚ.

I.CA ponúka certifikované riešenie, ktoré tvoria čipová karta radu Starcos spoločnosti Giesecke & Devrient a aplikácie I.CA SecureStore, ktorá užívateľovi poskytuje všetky funkcie potrebné pre jej správu.

Karta je zabezpečená PIN a PUK. Citlivé operácie na karte je možné vždy realizovať len po zadaní PIN ktorého dĺžka je 6 - 8 miest. PUK je možné využiť v prípade zablokovania karty pre získanie ďalších pokusov pre zadaní PIN. Pri dodávke je potom možné vybrať si z dvoch možných nastavení PIN a PUK:

 • PIN a PUK je generovaný pri personalizácii a je umiestnený do tzv. PIN obálky,
 • karta nie je po personalizáciu vybavená PIN a PUK a klient je pri prvom použití karty požiadaný o zadanie PIN a PUK.

Čipovú kartu je možné zviazať s konkrétnym riešením alebo aplikáciou a klientom. Na karte je priestor pre zadanie informácií o majiteľovi karty apod. Karta umožňuje zvoliť podporované (dôveryhodné) Certifikačné autority, ktorých klientské certifikáty môže klient využívať (štandardne certifikáty I.CA). Iné klientske certifikáty potom nie je možné na kartu umiestniť, čím sa významne obmedzuje možnosť použitia karty k nepovoleným operáciám.

Na karte je k dispozícii aj voľný priestor, ktorý je určený pre umiestnenie ľubovoľných dát, ktoré chce klient na karte uložiť a ďalej používať.

Čipová karta s výrezom vo veľkosti ID-O je určená pre použitie do špecializovaných USB tokenov. Jeho výhodou sú malé rozmery a tiež to, že sa zasúva priamo do USB portu vášho PC.

Desatoro čipové karty


 1. Čipovú kartu nikdy nenechávajte po dlhšiu dobu vloženú v čítačke / počítači.
 2. Kartu nikdy nikomu nezverujte.
 3. Nepíšte si kód PIN ani PUK na Vašu kartu, ani ho nenechávajte napísaný nikde v jej blízkosti.
 4. K čipovej karte sa chovajte, ako k ostatným pre Vás dôležitým kartám, napr. k občianskemu preukazu, platobnej karte ....
 5. Dbajte na to, aby sa na Vašej karte nepoškodil čip. Predísť poškodením môžete napríklad uložením karty do bezpečného obalu.
 6. Nikdy nevkladajte plug-in čipovú kartu do klasickej čítačky kariet, iba do USB tokenu, ktorý je na to určený.
 7. Odstránenie privátnych kľúčov z čipovej karty je nevratné. Privátne kľúče zmazané z čipovej karty už nie je možné obnoviť.
 8. V prípade odcudzenia karty je vždy nutné zneplatniť certifikáty, ktoré sú na karte uložené, aby nedošlo k ich zneužitiu ďalšou osobou.
 9. Pre správu Vašej karty používajte výhradne aplikáciu SecureStore, ktorá je voľne k stiahnutiu na našich webových stránkach.
 10. Koľko kariet máš, toľkokrát si človekom.

Registračné autority


 
separator
separator