Skip Navigation Links > Podpora > Klientské služby > Platobné informacie

Ako platiť za služby I.CA?


Uľahčite si vyplnenie platobného príkazu za služby I.CA s chytrým telefónom. Využite možnosť QR platby vo vašej mobilnej bankovej aplikácii. QR kód pre platbu je umiestnený vždy na konkrétnej faktúre.

QR platbaPríkaz k úhrade môžete zadať osobne vo svojej banke alebo prostredníctvom elektronického bankovníctva na účet uvedený na proforma faktúre (ako Variabilný symbol uveďte číslo proforma faktúry).

Platba je spravidla pripísaná na účet príjemcu druhý pracovný deň od prijatia platobného príkazu bankou. Vydanie následného certifikátu prebehne ihneď po pripísaní platby v prospech účtu I.CA.

Bankový prevod


Ako urýchliť vydanie následného certifikátu?


Ak sa ponáhľate na vydanie následného certifikátu, je možné zaslať kópiu dokladu o vykonanej platbe na adresu info.faktura@ica.cz, popr. nás kontaktovať na tel. čísle +420 284 081 940.


Ako zmeniť fakturačné údaje?


Pokiaľ došlo k zmene fakturačných údajov za Vami odobraté certifikáty, je možné ich upraviť prostredníctvom služby Správa osobného certifikátu, ktorú nájdete na našich webových stránkach http://www.ica.cz/Klientske-sluzby.

Pre zmenu fakturačných údajov je tiež možné odoslať e-mail s Vašim požiadavkou na adresu info.faktura@ica.cz. Do e-mailu nezabudnite pripísať sériové číslo Vášho certifikátu, popr. variabilný symbol proforma faktúry či konečnej faktúry, ktorá vám bola zaslaná e-mailovou správou.


Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu