Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Cenník > Platobné informacie

Platobné informácie

Ako platiť za služby I.CA?


QR platba


    
Uľahčite si vyplnenie platobného príkazu za služby I.CA s chytrým telefónom. Využite možnosť QR platby vo vašej mobilnej bankovej aplikácii. QR kód pre platbu je umiestnený vždy na konkrétnej faktúre. 

Bankový prevod
      

Príkaz k úhrade môžete zadať osobne vo svojej banke alebo prostredníctvom elektronického bankovníctva na účet uvedený na proforma faktúre (ako Variabilný symbol uveďte číslo proforma faktúry).

Platba je spravidla pripísaná na účet príjemcu druhý pracovný deň od prijatia platobného príkazu bankou. Vydanie následného certifikátu prebehne ihneď po pripísaní platby v prospech účtu I.CA.

Platobné údaje
Platobné údaje spoločnosti D.Trust Certifikační autorita, a.s.:

IČ: 35840005
DIČ: 2020262651
IČ pre DPH: SK2020262651


Ako urýchliť vydanie následného certifikátu?


Ak sa ponáhľate na vydanie následného certifikátu, je možné zaslať kópiu dokladu o vykonanej platbe na adresu info.faktura@dtca.sk, popr. nás kontaktovať na tel. čísle +421 258 222 157. 


Ako zmeniť fakturačné údaje?


Pokiaľ došlo k zmene fakturačných údajov za Vami odobraté certifikáty, je možné ich upraviť prostredníctvom služby Správa osobného certifikátu.

Pre zmenu fakturačných údajov je tiež možné odoslať e-mail s Vašou požiadavkou na adresu info.faktura@dtca.sk. Do e-mailu nezabudnite pripísať sériové číslo Vášho certifikátu, popr. variabilný symbol proforma faktúry či konečnej faktúry, ktorá vám bola zaslaná e-mailovou správou.


Registračné autority


 
separator
separator