Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 

Bezpečnostný projekt


Bezpečnostný  projekt spracovávame  ako  výstupy dokumentujúce  prechod  od požiadaviek (bezpečnostné opatrenia z analýzy rizík) ku konkrétnemu riešeniu bezpečnosti:

 • bezpečnostná politika systémov (pravidlá a ich odvodenie),
 • bezpečnostné funkcie (rozpracované technické bezpečnostné opatrenia),
 • bezpečnostná architektúra a mechanizmy (popis, ako sú bezpečnostné opatrenia riešené konkrétnymi prvkami technologickej infraštruktúry - hardvér, operačné systémy,databázové systémy, aplikácie),
 • bezpečnostné príručky používateľa a správcu (popis obsluhy a nastavovanie bezpečnostných vlastností prvkov technickej infraštruktúry),
 • návrhy netechnických smerníc (napr. personálna bezpečnosť, zásady komunikácií a prevádzky, zmenové konania, vývoj, údržba, zvládanie bezpečnostných incidentov),
 • informačné a učebné materiály.

Vykonávame podporu pri implementácii bezpečnostného projektu:

 • zostavenie plánu implementácie,
 • nastavenie vybranej vzorky prototypov,
 • sledovanie správania prototypu v skúšobnej prevádzke,
 • úpravy nastavenia podľa odchýlok,
 • riešenie problémov po uvedení do rutinnej prevádzky.

Registračné autority


 
separator
separator