Skip Navigation Links > Produkty a služby > Komerčné certifikáty > Technologický (komerčný serverový) certifikát


Získať certifikát


I.CA poskytuje svojim klientom komplexné portfólio certifikátov pre zaistenie bezpečnej komunikácie. Komerčné technologické (serverové) certifikáty I.CA sú určené predovšetkým pre vzájomnú zabezpečenú komunikáciu serverov. Použitie tohto typu certifikátu nie je vhodné pre zabezpečenia webových serverov (SSL certifikát).
Certifikáty sú vydávané s platnosťou jeden rok. Postupy získanie certifikátov a ďalšie dôležité informácie sú k dispozícii v príslušnom dokumente Certifikačná politika  .


Získať podpisový certifikát

V prípade, že máte problém vytvoriť on-line žiadosť o následný technologický certifikát je možné požiadať o vydanie tzv. Komerčného podpisového certifikátu. Tento certifikát je vydávaný zadarmo, a to len k technologickému certifikátu. Pri používaní technologického certifikátu v prostredí Microsoft, tento podpisový certifikát nepotrebujete.


KOMERČNÝ TECHNOLOGICKÝ (SERVEROVÝ) CERTIFIKÁT

 • je určený pre právnické osoby,
 • je vydávaný na Registračnej autorite I.CA základe predloženia:
   • vytvorené elektronickej žiadosti (ak žiadateľ nezvolil jej uloženie na server I.CA), vytvorené elektronickej žiadosti (ak žiadateľ nezvolil jej uloženie na server I.CA), ktorá musí obsahovať v položke "meno" názov organizácie žiadateľa. Nevyžaduje plné registrovaných meno, môže byť uvedený iba skrátený názov organizácie, pod ktorým žiadateľ bežne vystupuje. Názov organizácie môže byť doplnený o názov zariadenia, služby alebo komponenty, nesmie však obsahovať FQDN alebo IP adresu,
   • platného občianskeho preukazu alebo pasu
   • dokladu existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra, živnostenský list, potvrdenie ČSU o registrácii a pridelení IČ ..)
   • dokumentu, ktorý oprávňuje žiadateľa na rokovanie za spoločnosť
   • podrobné informácie o požiadavkách na predložené dokumenty a rokovania v zastúpení nájdete tu  


  Upozornenie

  Pre overenie platnosti certifikátu je potrebné, aby mal klient, resp. prehliadač, k dispozícii všetky certifikáty na zostavenie celej certifikačnej cesty. Koreňové certifikáty I.CA sú automatickou súčasťou prehliadača MS Internet Explorer, resp. úložisko dôveryhodných koreňových certifikátov podľa Microsoft trusted root certificate programu.

  Ak internetový prehliadač nevyužíva štandardné úložisko dôveryhodných koreňových certifikátov, je potrebné tieto certifikáty inštalovať ručne (tu   si môžete stiahnuť aplikácie I.CA RootMan, ktorá slúži na Inštaláciu všetkých aktuálnych koreňových certifikátov do Vášho systému). I.CA v súčasnej dobe na zaradenie svojich koreňových certifikátov i do dôveryhodných úložísk certifikátov iných prehliadačov intenzívne pracuje.


  Registračné autority

  v

  Novinky

  16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
  Viac tu
  27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
  Viac tu
  12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
  Viac tu