Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Komerčné certifikáty > Technologický (komerčný serverový) certifikát

Technologický certifikát


I.CA poskytuje svojim klientom komplexné portfólio certifikátov pre zaistenie bezpečnej komunikácie. Komerčné technologické (serverové) certifikáty I.CA sú určené predovšetkým pre vzájomnú zabezpečenú komunikáciu serverov. Použitie tohto typu certifikátu nie je vhodné pre zabezpečenia webových serverov (SSL certifikát).
Certifikáty sú vydávané s platnosťou jeden rok. Postupy získania certifikátov a ďalšie dôležité informácie sú k dispozícii v príslušnom dokumente Certifikačná politika.

V prípade, že máte problém vytvoriť on-line žiadosť o následný technologický certifikát je možné požiadať o vydanie tzv. komerčného podpisového certifikátu. Tento certifikát je vydávaný zadarmo, a to len k technologickému certifikátu. Pri používaní technologického certifikátu v prostredí Microsoft, tento podpisový certifikát nepotrebujete.

Komerčný technologický (serverový) certifikát

 • je určený pre právnické osoby,
 • je vydávaný na Registračnej autorite I.CA základe predloženia:
   • vytvorenej elektronickej žiadosti (ak žiadateľ nezvolil jej uloženie na server I.CA), ktorá musí obsahovať v položke "meno" názov organizácie žiadateľa. Nevyžaduje plné registrované meno, môže byť uvedený iba skrátený názov organizácie, pod ktorým žiadateľ bežne vystupuje. Názov organizácie môže byť doplnený o názov zariadenia, služby alebo komponenty, nesmie však obsahovať FQDN alebo IP adresu,
   • platného občianskeho preukazu alebo pasu
   • existencie spoločnosti (výpis z obchodného registra, živnostenský list, potvrdenie ČSU o registrácii a pridelení IČ ..)
   • dokumentu, ktorý oprávňuje žiadateľa na rokovanie za spoločnosť.

  Upozornenie

  Pre overenie platnosti certifikátu je potrebné, aby mal klient, resp. prehliadač, k dispozícii všetky certifikáty na zostavenie celej certifikačnej cesty. Koreňové certifikáty I.CA sú automatickou súčasťou prehliadača MS Internet Explorer, resp. úložisko dôveryhodných koreňových certifikátov podľa Microsoft trusted root certificate programu.

  Ak internetový prehliadač nevyužíva štandardné úložisko dôveryhodných koreňových certifikátov, je potrebné tieto certifikáty inštalovať ručne. I.CA v súčasnej dobe na zaradenie svojich koreňových certifikátov i do dôveryhodných úložísk certifikátov iných prehliadačov intenzívne pracuje.


  Registračné autority


   
  separator
  separator