Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Služby > Časové pečiatky > Archívne elektronické časové pečiatky

Archívne elektronické časové pečiatky


Pre archívne elektronické časové pečiatky platia všetky podmienky ako pre klasické časové pečiatky. Spojenie nespochybniteľného časového údaja a konkrétnych dát je potrebné najmä na účely ich spätného overovania aj v procese elektronickej archivácie elektronických dokumentov.

Doba, počas ktorej môže spoliehajúca sa strana elektronickú časovú pečiatku overiť, je obmedzená platnosťou certifikátu - elektronickou pečaťou servera vydávajúceho časové pečiatky. Preto I.CA ponúka službu archívnych elektronických časových pečiatok, ktorá je založená na technológii elektronických časových pečiatok, ich reťazenie a ukladanie. Princíp je založený na štandarde RFC 4998 Evidencia Record Syntax.

Prvou pečiatkou je označený hash dokumentu a druhou pečiatkou v rade hash prvej pečiatky atď. Interné aplikácie I.CA nepracujú s pôvodným opečiatkovaným dokumentom, tieto dokumenty zostávajú vždy u klienta. Túto službu ponúka I.CA ako službu plne zabezpečenú v prostredí I.CA.


Registračné autority


 
separator
separator