Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Služby > Časové pečiatky > Archívne elektronické časové pečiatky > Detail služby – archívne elektronické časové pečiatky

Detail služby - archívne elektronické časové pečiatky

Vlastnosti

Klient odoberá klasické elektronické časové pečiatky, interný systém I.CA stráži platnosť vydanej časovej pečiatky. Pred uplynutím platnosti časovej pečiatky, resp. pred koncom platnosti certifikátu serverov časovej autority, najskôr však po vydaní nového certifikátu, systém časovú pečiatku prepečatí a uloží v interných systémoch I.CA. Na základe šetrenia klienta vyhľadá I.CA konkrétnu pečiatku a klientovi poskytne:

  • Prepečiatkovanú pečiatku/a
  • Protokol o prepečatených pečiatkach podpísaný I.CA
  • Službu na vyhľadanie prepečatených pečiatok (AUTENTIZOVANÁ webová služba)
  • Kompletnú štruktúru údajov pre potreby napr. súdneho znalca

Archívne elektronické časové pečiatky majú uplatnenie predovšetkým tam, kde klient potrebuje uložiť elektronické dokumenty či dáta na dlhšie časové obdobie (cca 10 rokov, tzv. Strednodobá archivácia) a súčasne dôveryhodným spôsobom po celú dobu uloženia preukázať platnosť dokumentu, čas jeho uloženia, nemennosť obsahu.

Využitím služby ATSA v prostredí I.CA možno ušetriť nemalé finančné prostriedky potrebné pre vybudovanie vlastného dôveryhodného úložiska. Všetku zodpovednosť za preukázanie platnosti všetkých zreťazených časových pečiatok (a tým platnosť pôvodného dokumentu) garantuje První certifikační autorita, a.s.


Registračné autority


 
separator
separator