Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Služby > Služby registračne autority > Služby a školenia

Konzultácie a školenia

I.CA zaisťuje pre svojich klientov školenia v oblasti problematiky PKI (Public key infrastructure) v požadovanom rozsahu. Medzi najčastejšie vzdelávacie programy patrí školenia na tému:

  • používanie certifikátov a bezpečná komunikácia,
  • právne aspekty elektronického podpisu,
  • konfigurácia poštových klientov a ďalších aplikácií,
  • konfigurácie serverov.

Pre potreby klientov, ktorí pripravujú implementáciu PKI do vlastných riešení alebo pracujú na ich úprave, I.CA ponúka odborné konzultácie. Ak máte záujem o školenie alebo odborné konzultácie, kontaktujte nás prosím na emailovej adrese info@dtca.sk.

Registračné autority


 
separator
separator