Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Čipové karty > Secure Store

Aplikácia I.CA SecureStore


Aplikácia I.CA SecureStore je samostatnou aplikáciou v dvoch verziách, pre prostredie Windows a pre prostredie OS X. Aplikácia disponuje nasledujúcimi základnými funkciami:

 • generovanie páru kľúčov až do veľkosti 2048 bits na karte súčasne s vytvorením príslušnej žiadosti o certifikát vybraného typu (komerčný, kvalifikovaný),
 • import vydaného certifikátu na kartu - vydaný certifikát vo formáte DER uloží na kartu do príslušného úložiska k páru kľúčov,
 • import certifikátov komunikačných partnerov a koreňových certifikátov podporovaných certifikačných autorít,
 • práca s certifikátmi uloženými na čipovej karte a správa úložísk na karte - vrátane mazania a importu certifikátov,
 • PIN management - zmena PIN (prostredníctvom starého PINu je možné nastaviť nový), odblokovanie PIN (prostredníctvom zadania PUK možno získať ďalšie pokusy pre zadanie PIN),
 • sledovanie využitia priestoru karty (životnosť karty nie je aplikáciou kontrolovaná),
 • využívanie voľného priestoru karty pre ukladanie ľubovoľných súborov. Úložisko pre voľný priestor je možné zvoliť v dvoch variantoch:
  • nezabezpečené, ktoré je voľne prístupné, 
  • Zabezpečené, ktoré je prístupné iba po zadaní PINu k tomuto úložisku. Toto úložisko je vhodné napr. Pre správu hesiel. 

Funkcie dostupné iba vo verzii pre Windows prostredie:

 • registrácia certifikátu do Windows - vykoná inštaláciu certifikátu do úložísk Windows tak, aby bol dostupný prostredníctvom služieb pracujúcich s certifikátmi v prostredí Windows,
 • označenie úložisko používaného pre Windows SmartCard Logon.

Softvérové moduly pre Windows:

 • SecureStore CSP (Crypto Service Provider) - komponent umožňujúci použitie karty v prostredí MS Explorer, MS Outlook a ďalších aplikáciách na platforme Windows, ktoré využívajú štandardné CAPI,
 • SecureStore PKCS11 - komponent umožňujúci použitie karty v aplikáciách typu Mozilla Firefox na platforme Windows, ktoré využívajú rozhranie Cryptoki,
 • aplikácia I.CA SecureStore - Windows aplikácia umožňujúca správu karty.

Softvérové moduly pre OS X:

 • SecureStore PKCS11 - komponent umožňujúci použitie karty v aplikáciách typu Mozilla Firefox na platforme OS X, ktoré využívajú rozhranie Cryptoki,
 • aplikácia I.CA SecureStore - OS X aplikácia umožňujúca správu karty.

  Registračné autority


   
  separator
  separator