Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Služby > Služby v oblasti riešenia bezpečnosti informácií > Úschova kryptografických klíčů

Úschova kryptografických kľúčov


I.CA ponúka komplexnú správu kryptografických kľúčov a ich dlhodobé uchovávanie v prostredí tretej, nezávislej stany. Ide spravidla o kryptografické kľúče, ktoré sa využívajú v projektoch a technických riešeniach pre zaistenie dôvernosti ukladaných alebo prenášaných dát.


Registračné autority


 
separator
separator