Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Služby > Vzdialené vytváranie elektronickej pečate

Vzdialené vytváranie elektronickej pečate a podpisu


Vydávanie vzdialených elektronických pečatí je upravené nariadením EÚ č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS) a zákonom č.297 / 2016 Zb., O službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie.

K ich vydávaniu je oprávnený iba kvalifikovaný poskytovateľ služieb vytvárajúcich dôveru, ktorým je První certifikační autorita, a.s. (I.CA) od roku 2002.


Registračné autority


 
separator
separator