Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Zoznamy zneplatnených certifikátov

Zoznamy zneplatnených certifikátov

Zoznamy zneplatnených certifikátov vydávané do 05/2022 vrátane


Zoznamy zneplatnených certifikátov vydávané od 06/2022


Zneplatnenie certifikátu je úkon, ktorý zaistí ukončenie platnosti certifikátu skôr, než bolo v certifikáte deklarované napr. z dôvodu straty čipovej karty alebo PC. Zneplatnený certifikát je zaradený do zoznamu zneplatnených certifikátov = CRL. Vydávanie zoznamov zneplatnených kvalifikovaných a kvalifikovaných systémových certifikátov I. CA sa riadi platnou Certifikačnou politikou I. CA pre oblasť kvalifikovaných certifikátov, v súlade s požiadavkami zákona č. 215/2002 Zb., O elektronickom podpise v platnom znení.

Vydávanie zoznamov zneplatnených komerčných certifikátov I. CA sa riadi platnou Certifikačnou politikou I. CA pre oblasť komerčných certifikátov.  

I. CA v súčasnosti neposkytuje vyššie uvedené informácie prostredníctvom protokolov FTP a LDAP.

Registračné autority


 
separator
separator