Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Podpora > Legislatíva > Správy pre používateľa

Správy pre používateľa


Aktuálne audity ETSI EN 319411-1 a ETSI EN 319411-2 v roku 2023

Koreňová certifikačná autorita vytvorená v roku 2015 (kryptografia RSA):

 Qualifying Attestation Letter,  Audit Statement Report  - QCP-n, QCP-n-qscd, QCP-l, QCP-l-qscd, NCP, NCP+, DVCP, OVCP, EVCP, QCP-w legal person

Koreňová certifikačná autorita vytvorená v roku 2016 (kryptografia EC):

 Qualifying Attestation Letter,  Audit Statement Report  - QCP-n, QCP-n-qscd, QCP-l, QCP-l-qscd, NCP, NCP+

Koreňová certifikačná autorita vytvorená v roku 2022 (kryptografia RSA)

 Qualifying Attestation Letter, Audit Statement Report  - QCP-n, QCP-n-qscd, QCP-l, QCP-l-qscd, NCP, NCP+

Koreňová certifikačná autorita vytvorená v roku 2022 (kryptografie EC)

 Qualifying Attestation Letter, Audit Statement Report  - QCP-n, QCP-n-qscd, QCP-l, QCP-l-qscd, NCP, NCP+

Koreňová certifikačná autorita vyhradená pre certifikáty typu „SSL, TLS“ vytvorená v roku 2022 (kryptografia RSA)

 Qualifying Attestation Letter, Audit Statement Report  - DVCP, OVCP, EVCP, QCP-w legal person


Zdroje použité pri overovaní právnej existencie organizácie v EV-SSL / QWAC certifikátoch

 Zoznam zdrojů použitých pre overovaní právnej existencie organizácie pre EV-SSL/QWAC

Registračné autority


 
separator
separator