Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Kvalifikované certifikáty - SK > Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať

Kvalifikovaný certifikát pre elektronickou pečať


Kvalifikované certifikáty pre elektronickú pečať (ePečať) sú určené pre vytváranie kvalifikovaných elektronických pečatí v súlade so zákonom č. 272/2016 Z.z. a Nariadením EÚ č. 910/2014 eIDAS a môžu byť vydávané len kvalifikovaným poskytovateľom služieb vytvárajúcich dôveru.

Kvalifikované certifikáty pre ePečať sú vydávané právnickým osobám alebo orgánom verejnej moci, vždy na hardvérové zariadenie. Na rozdiel od kvalifikovaných elektronických podpisov sú určené pre zabezpečenie integrity dát a správnosti dát, s ktorými sú spojené.

Kvalifikované certifikáty pre ePečať možno použiť pre:

  • Vytváranie kvalifikovaných elektronických pečatí
  • Overovanie kvalifikovaných elektronických pečatí


Registračné autority


 
separator
separator