Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Komponenty pre EP > AdvICASigner

I.CA AdvSigner


Komponent I.CA AdvSigner slúži k realizácii interného a externého elektronického podpisu všeobecných súborov podľa podpisového profilu CAdES (BES, T, A) podľa štandardu ETSI TS 101 733 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Electronic Signature Formats (CAdES).

Ďalej na realizáciu interného podpisu PDF súboru podľa podpisového profilu PAdES-BES podľa štandardu ETSI TS 102 778-3 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced Electronic Signature Profiles; Part 3: PAdES - PAdES-BES and PAdES-EPES Profiles.

I.CA AdvSigner je poskytovaný v troch variantoch, ako ActiveX (COM) komponent, java applet a ako štandardná dll knižnica. Komponenty poskytujú tiež podporu pre vkladanie časových pečiatok.

Registračné autority


 
separator
separator