Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 

Licenčná politika aplikácií a knižníc poskytovaných I.CA

Aplikácia I.CA Secom

Používanie aplikácie I.CA Secom je viazané na kvalifikovaný certifikát, ktorý bude v rámci aplikácie využívaný. Klient je vždy pred nákupom aplikácie klient vyzvaný k odovzdaniu sériového čísla kvalifikovaného certifikátu I.CA.

Na základe predloženého čísla certifikátu I.CA vytvorí licenčný súbor, ktorý klient získa súčasne s aplikáciou I.CA Secom.

Licenčný súbor je vytvorený tak, aby bolo možné ho využívať aj po obnovení kvalifikovaného certifikátu, ktorého číslo klient pri nákupe aplikácie I.CA Secom odovzdal.

Komponent AdvICASigner

Komponent AdvICASigner je poskytovaná v niekoľkých variantoch.

Serverová licencia je určená pre používanie na serverových riešení. V prípade tejto licencie je dodávaná pre URL, ktoré klient pri nákupe licencie definuje.

Klientska licencia je určená pre použitie na lokálnych počítačoch. Táto licencia je vydávaná na základe sériového čísla kvalifikovaného certifikátu, ktorý je následne používaný pre realizáciu elektronického podpisu.

Klientska multilicencia je poskytovaná bez obmedzenia použitého kvalifikovaného certifikátu alebo miesta použitia.


Registračné autority


 
separator
separator