Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Komerčné certifikáty > Komerčný certifikát pre SSL

Komerčné certifikáty - SSL


I.CA v rámci svojej ponuky komerčných certifikátov ponúka aj certifikáty pre použitie v rámci SSL komunikácie. Zaisťujú zabezpečenie webovej stránky a overenie až do počtu 10 doménových mien. V ponuke sú nižšie uvedené typy:

1. Komerčný certifikát pre SSL typu Domain-Validated (SSL DV)

Certifikát je určený len pre preukázanie existencie určitej domény. Komerčné certifikáty pre SSL DV môžu obsahovať nasledovné naplnenie:

 • Common Name (povinné) = DNS názov servera, ktorý je zároveň uvedený aj do subjectAlternativeName viď. opis ďalej.
 • DomainComponent (voliteľné) = ak je uvedené, musia byť obsiahnuté všetky časti DNS názvu z Common Name (napríklad - DC = ica, DC = sk)
 • Country (voliteľné) = kód krajiny sídla subjektu, teraz akceptované iba CZ
 • Rozšírenie subjectAlternativeName:
  dnsName (povinné) = musí byť uvedená aspoň jedna položka, pričom prvá položka musí byť zhodná s položkou Common Name, ďalej potom maximálne jedna doména 2. rádu (príklad dnsName = ica.cz, dnsName = www.ica.cz, dnsName = mail .ica.cz)

2. Komerčný certifikát pre SSL typu Organization-Validated (SSL OV)

Komerčné certifikáty typu SSL OV sú určené na preukazovanie existencie určitej domény, s ktorou je zviazaná konkrétnej organizácie. Certifikáty SSL OV môžu obsahovať zhodné položky ako v prípade typu SSL DV a ďalej položky:

 • Organization Name (povinné) = názov organizácie alebo ochranná známka subjektu overiteľná dôveryhodným spôsobom (napr. Na webe or.justice.cz)
 • Organization unit Name (voliteľné) = organizačná jednotka
 • Country (povinné) = kód krajiny, teraz iba CZ
 • Street Address (voliteľné) = ulica subjektu
 • Postal Code (voliteľné) = PSČ subjektu

Vyplnenie jednej z uvedených položiek je povinné, druhá sa stáva voliteľnou:

 • Locality Name = overená informácia o lokalite subjektu (Praha 9)
 • State of province Name = overená informácia o provinciu subjektu (Banskobystrický kraj)

Vydanie uvedených typov komerčných certifikátov vyžaduje predchádzajúce uzatvorenie zmluvného vzťahu s I.CA. Pre získanie návrhu zmluvy, kontaktujte prosím sales@ica.cz Po uzatvorení zmluvného vzťahu získate generátor pre vytvorenie elektronickej žiadosti o certifikát.

Registračné autority


 
separator
separator