Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Podpora > Legislatíva > Certifikačná politika

Certifikačné politiky a prevádzková smernica


Certifikačná politika je dokument, ktorý definuje predovšetkým spôsob vydania certifikátu, jeho ďalšiu správu, použitie, akceptáciu, ukončenie platnosti, zneplatnenie a všetky ďalšie činnosti súvisiace s nakladaním s párovými dátami. I.CA vydáva Certifikačné politiky príslušné pre jednotlivé typy ponúkaných certifikátov.

Pravidlá na výkon certifikačných činností je dokument, ktorý upravuje podmienky pre vydávanie certifikátov, konkretizuje postupy uvedené v príslušných certifikačných politikách I.CA.

Politiky ostatných služieb


Tu nájdete politiky pre službu vydávania elektronických časových pečiatok systémom TSA2, pre služby overovania platnosti kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí (I.CA QVerify) a politiku služby vytvárania kvalifikovaných elektronických pečatí na diaľku (I.CA RemoteSeal).

Pravidlá na výkon certifikačných činností je dokument, ktorý upravuje podmienky pre vydávanie certifikátov.

Pravidlá na výkon certifikačných činností konkretizujú postupy uvedené v príslušných certifikačných politikách I.C


Registračné autority


 
separator
separator