Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Podpora > Legislatíva > Certifikačná politika > Pravidlá na výkon certifikačných činností

Pravidlá na výkon certifikačných činností

Pravidlá na výkon certifikačných činností pre certifikáty vydávané v hierarchickej štruktúre - algoritmus RSA:

  Kvalifikované elektronické časové pečiatky TSA1

  Kvalifikované elektronické časové pečiatky TSA2

  I.CA QVerify

  I.CA RemoteSign (ETSI TS 119 431-1)

  I.CA RemoteSign (ETSI TS 119 431-2)

  I.CA Remote Seal

  I.CA RemoteSeal (ETSI TS 119 431-1) 

  I.CA RemoteSeal (ETSI TS 119 431-2)

  CA/RSA

Pravidlá na výkon certifikačných činností pre certifikáty vydávané v hierarchickej štruktúre - algoritmus EC:

  CA/ECC

Pravidlá na výkon certifikačných činností pre certifikáty vydávané v plošnej štruktúre

  Kvalifikovaná koreňová CA SHA2

  Standardní koreňová CA SHA2

  Kvalifikovaná CA SHA2

  Standardní CA SHA2 - komerčná

  Standardní koreňová CA SHA1

  Standardní CA SHA1 - komerčná

Archív 

Registračné autority


 
separator
separator