Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Služby > Časové pečiatky > Technické požiadavky pre zriadenie služby

Technické požiadavky pre zriadenie služby

Komunikácia medzi klientom žiadajúcim o časovú pečiatku a serverom časovej autority prebieha on-line v režime žiadosť ⇔ odpoveď.

Pre komunikáciu s autoritou časových pečiatok a prácu s časovými pečiatkami svojim klientom I.CA poskytuje:

  • Aplikáciu I.CA QTSA klient pre prostredie Windows, ktorá umožňuje získanie časovej pečiatky ku konkrétnemu dokumentu, resp. súboru. Je vhodná pre vydanie časovej pečiatky jednotlivo koncovým užívateľom. Časová pečiatka ukladá vo formáte TST (TimeStampToken) alebo TSR (TimeStampResponse).
  • Sady riadkových / dávkových klientov - platforma C, Java
  • Knižnice DLL - knižnice sú k dispozícii pre prostredie Windows a Unix. Sú určené k integrácii do vlastných systémov pre automatizované využívanie služby časovej autority.
  • Knižnica pre operačný systém Linux, je dodávaná ako natívna knižnica v 32 bitovej aj 64 bitovej verzii, vrátane potrebných súborov a ďalších podporných knižníc. Súčasne je dodávaná aj testovacia aplikácia.

Ďalším spôsobom je vlastné spracovanie dátové štruktúry, toto použitie vyžaduje znalosť normy pre časové pečiatky, ktorá okrem iného definuje dátovú štruktúru časovej pečiatky (RFC 3161). Pričom je potrebné dodržať Politiku vydávania časových pečiatok.


Registračné autority


 
separator
separator