Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Služby > Časové pečiatky > Elektronické časové pečiatky > Postup pre využívanie služieb časovej autority I.CA

Detail služby - elektronické časové pečiatky

Okrem vlastného vydávania časových pečiatok, I.CA zaisťuje nasledujúce činnosti a služby:

  • poskytnutie prístupu k testovaciemu prostrediu časovej autority,
  • súčinnosť v priebehu testovacej a overovacej prevádzky, odstraňovanie problémov,
  • spolupráca v oblasti vývoja či integrácii softvérového vybavenia pre vytvorenie žiadosti o časovú pečiatku a pri komunikácii s časovou autoritou,
  • súčinnosť s dodávateľom (integrátorom) riešenia (na vyžiadanie),
  • súčinnosť pri update a upgrade softvéru časovej autority,
  • podpora a hotline.

Možnosti odberu časových pečiatok

  • Odber s paušálnou platbou za odobrané časové pečiatky - vhodné pre zákazníkov s mesačným odberom nad 5.000 pečiatok. Platba je vždy uskutočňovaná za odobrané časové pečiatky v určitom objemovom pásme za konkrétne obdobie.
  • Balíčky komplexných služieb - pre zákazníkov, ktorí potrebujú riešiť kompletnú elektronickú komunikáciu. Služba zahŕňa vždy štartovací počet 100 ks časových pečiatok s možnosťou ďalšieho dokúpenia, kvalifikovaný a komerčný certifikát, hardware (čipová karta a čítačka čipových kariet) a licenciu aplikácie pre tvorbu a overenie elektronického podpisu I.CA Secom.
  • Alternatívnym spôsobom pre zákazníkov s predpokladaným nižším odberom časových pečiatok (jednotky až stovky ks), je možné ponúknuť konkrétne balíček časových pečiatok (100, 300, 500, 1000 ks). Ide o predplatenú službu stanoveného počtu pečiatok. Doba pre vyčerpanie predplateného balíčka pečiatok je maximálne 3 roky od vykonanej úhrady (pripísania čiastky v prospech nášho účtu).

Registračné autority


 
separator
separator