Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Certifikáty certifikačných autorít I.CA > Koreňové certifikáty v plošnej štruktúre

Koreňové certifikáty v plošnej štruktúre

Spoločnosť První certifikační autorita, a.s. poskytuje certifikačné služby v oblasti vydávania certifikátov v plošnej štruktúre.

Koreňové certifikačné autority sú využité pre vydávanie certifikátov výhradne koncovým používateľom a pre overovanie stavu týchto certifikátov (CRL prípadne OCSP). Tieto certifikačné autority sú využívané v procesoch:

  • kvalifikovaných certifikačných služieb, tzn. vydávanie:
    • kvalifikovaných certifikátov (fyzické osoby),
    • kvalifikovaných systémových certifikátov (fyzické osoby, právnické osoby a organizačné zložky štátu),
  • „nekvalifikovaných“ certifikačných služieb (v terminológii I.CA sa všeobecne jedná o komerčné certifikáty), tzn. vydávanie:
  • komerčných certifikátov (fyzické osoby, právnické osoby a organizačné zložky štátu) využívaných v oblastiach overovania elektronických podpisov, autentizácie a šifrovanie dát,
  • serverových certifikátov (právnické osoby a organizačné zložky štátu) využívaných v oblastiach overovania elektronických podpisov, autentizácie a šifrovanie dát.

Pre definovanie certifikačných politík jednotlivých typov certifikátov sú využité platné štandardy Európskej únie, vydávané organizáciou European Telecommunications Standards Institute (ETSI), najmä ETSI EN 319 411-2, ETSI EN 319 411-3 a ETSI TS 102 042, v prípade SSL certifikátov aj požiadavky CA / Browser Forum.

Pre definovanie profilu certifikátov, vydávaných fyzickým osobám je využitý platný štandard TS 119 412-2, v prípade kvalifikovaných certifikátov potom aj špeciálne rozšírenie.

Selektívne sú využité aj požiadavky uvedené v prípadných draftoch štandardov, ako existujúcich, tak nových.

S ohľadom na skutočnosť, že spoločnosť I.CA je akreditovaným poskytovateľom certifikačných služieb v Českej republike a Slovenskej republike, sú certifikačné služby regulované legislatívou týchto štátov, teda aj štandardmi, na ktoré tieto legislatívy odkazujú, najmä ČSN ETSI TS 101 456, respektíve ETSI EN 319 411-2.

Uvedený systém vydávania certifikátov bude následne rozvíjaný takým spôsobom, aby spĺňal požiadavky NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (tzn. eIDAS).

Registračné autority


 
separator
separator