Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 

Certifikáty CA pre kvalifikované služby vydávané do 04/2022 vrátane

Certifikát podriadenej CA 2qca19_ecc

CN= I.CA Qualified 2 CA/ECC 06/2019, SN: 100001033 (5f5e509 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: b7fac27aa688e9736cb63bbb0c8aa40175f6a3ea6e2514d734311dcac9b5a545
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus ECC: 521 bitů
Doba platnosti: od 19.6.2019 do 16.6.2029

Certifikát podriadenej CA pre vydávanie kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel (QWAC)

CN = I.CA SSL EV CA/RSA 10/2017; SN: 100001022 (5f5e4fe HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 75f5c8db96b8e2148a6a958a478311f05c758fb7d96d5b8bc04e5b9d359c3b09
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 4096 bitov
Doba platnosti: od 26.10.2017 do 24.10.2027

Certifikát podriadenej CA pre služby kvalifikovaných elektronických časových pečiatok TSA2

CN = I.CA TSACA/RSA 03/2022; SN: 100001058 (005f5e522 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 6ab6349834712b0d898c5700fe4e1a9c203c5b98fef57187101689081997f27f
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 4096 bitů
Doba platnosti: od 17.3.2022 do 14.3.2032

CN = I.CA TSACA/RSA 05/2017; SN: 100001012 (5f5e4f4 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 4ab8bc6061743e0980bfd121370a88c511c4f29eb4bc089765886b64c791f768
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 4096 bitov
Doba platnosti: od 4.5.2017 do 2.5.2027

Certifikát podriadenej CA pre vydávanie kvalifikovaných certifikátov

CN = I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016; SN:  100001006 (5f5e4ee HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 076abc2269327eef500a0c57527262bac831f9d2df4ef2d439e74ce17036aa3a
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 4096 bitov
Doba platnosti: od 11.2.2016 do 8.2.2026

Certifikát podriadenej CA pre služby časových pečiatok a pre vydávanie kvalifikovaných certifikátov SK

CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015; SN: 100001004 (5f5e4ec HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: de2ea05839b82dca5283a604c7d8dff947f54695bbb4dafb964840b1e611da7e
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 4096 bitov
Doba platnosti: od 8.7.2015 do 5.7.2025


* Odtlačky sú počítané z obsahu celého súboru.

Registračné autority


 
separator
separator