Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 

Koreňové certifikáty používané do 04/2022 vrátane

Certifikát koreňovej certifikačnej autority rca16_ecc

CN = I.CA Root CA/ECC 12/2016, SN: 100000001 (5f5e101 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: b8692148ff49c3799fa2347ae28bcc5289623512b67dc19170452ade24ba51d5
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus ECC: 521 bitů 
Doba platnosti: od 7.12.2016 do 7.12.2041 

Kvalifikovaný systémový certifikát root CA

CN = I.CA Root CA/RSA,  SN:  100000000 (5f5e100 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: d3d607a9ff24a19523b6da9d2c649446f8788cb96d9fd130972e120c13677730
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 4096 bitov
Doba platnosti: od 27.5.2015 do 27.5.2040

 

* Odtlačky sú počítané z obsahu celého súboru.

Registračné autority


 
separator
separator