Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 

Certifikáty CA pre komerčné služby vydávané do 04/2022 vrátane

Certifikát podriadenej CA pca16_ecc vydávajúce nekvalifikované certifikáty

CN = I.CA Public CA/ECC 12/2016, SN: 100001008 (5f5e4f0 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: a68f0de78db7c02a78bb44cc46929e678839c893540c093fc7413e9e3125a696
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus ECC: 521 bitů
Doba platnosti: od 7.12.2016 do 7.12.2026

Certifikát podriadenej CA pre vydávanie komerčných certifikátov

CN = I.CA Public CA/RSA 07/2015; SN:  100001003 (5f5e4eb HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 97384d1e5aa637ac601b198937159fe8b39a2fd29fe41a86a0930b6560766a71
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 4096 bitov
Doba platnosti: od 8.7.2015 do 5.7.2025

Certifikát podriadenej CA pre vydávanie SSL certifikátov

CN = I.CA SSL CA/RSA 07/2015; SN: 100001002 (5f5e4ea HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 92a446d2789431227ff4b334189aa5a7b9302008ac3747e968c6ae68ad7aeb66
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 4096 bitov
Doba platnosti: od 8.7.2015 do 5.7.2025


* Odtlačky sú počítané z obsahu celého súboru.

Registračné autority


 
separator
separator