Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 

Certifikáty CA pre komerčné služby vydávané od 05/2022

Certifikát podriadenej pca22_ecc vydávajúce nekvalifikované certifikáty

CN= I.CA Public CA/ECC 06/2022, sn: 100001064/0x5f5e528


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 8f1924e14752d2264d905508ab3c48e2eaea860c9843573a96a347aeaed0ccaf
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus ECC: 521 bitů
Doba platnosti: od 20.6.2022 do 17.6.2032

Certifikát podriadenej CA pca22_rsa pre vydávanie komerčných certifikátov

CN= I.CA Public CA/RSA 06/2022, sn: 100001063/0x5f5e527


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: df5baf6d7e1a7d14e9911c5b8c676ec6ebcad9354a74f4ac7314e133e07a94de
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 4096 bitů
Doba platnosti: od 20.6.2022 do 17.6.2032

Certifikát podriadenej CA sca22_rsa pre vydávanie SSL certifikátov

CN= I.CA TLS DV/OV CA/RSA 06/2022, sn: 100001070/0x5f5e52e


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 15448c743b75dcc18d782728037226b6f339ac288c1b8fecba5892556e5879ee
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 4096 bitů
Doba platnosti: od 20.6.2022 do 19.6.2032


* Odtlačky sú počítané z obsahu celého súboru.

Registračné autority


 
separator
separator