Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 

Koreňové certifikáty vydávané od 05/2022

Certifikát koreňovej certifikačnej autority rca22_rsa

CN = I.CA Root CA/RSA 05/2022, SN: 100000002 (5f5e102 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: d279c01a12e8dd9a6230e459faa447ceb336998477338c2ee4135c96737418eb
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 4096 bitů 
Doba platnosti: od 3.5.2022 do 3.5.2047

Certifikát koreňovej certifikačnej autority rca22_ecc

CN = I.CA Root CA/ECC 05/2022,  SN:  100000003 (5f5e103 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 3808ce3e961ca532682ffb8708b544e8f175aa065601a45902df92128fc38532
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus ECC: 521 bitů
Doba platnosti: od 3.5.2022 do 3.5.2047

Certifikát koreňovej certifikačnej autority rcatls22_rsa

CN = I.CA TSL Root CA/RSA 05/2022, SN: 100000004 (5f5e104 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: f9a17a00e5c294ba9614a715819af57f3fd48cc413453fbb8a5fc7e97964e2bc
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 4096 bitů 
Doba platnosti: od 3.5.2022 do 3.5.2047

* Odtlačky sú počítané z obsahu celého súboru.

Registračné autority


 
separator
separator