Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Podpora > Legislatíva > Certifikačná politika > Certifikačnej politiky archív


Tu sú uvedené predchádzajúce verzie Certifikačných politík  I.CA. 


Certifikačné politiky pre vydávanie kvalifikovaných a kvalifikovaných systémových certifikátov:

 Kvalifikované certifikáty pre autentifikáciu webových sídiel QWAC (PSD2) - verze 1.181

 Kvalifikované certifikáty pre autentifikáciu webových sídiel QWAC (PSD2) - verze 1.18

 Kvalifikované certifikáty pre autentifikáciu webových sídiel QWAC (PSD2) - verze 1.17

 Kvalifikované certifikáty pre autentifikáciu webových sídiel QWAC (PSD2) - verze 1.16

 Kvalifikované certifikáty pre autentifikáciu webových sídiel QWAC (PSD2) - verze 1.15

 Kvalifikované certifikáty pre autentifikáciu webových sídiel QWAC (PSD2) - verze 1.14

 Kvalifikované certifikáty pre autentifikáciu webových sídiel QWAC (PSD2) - verze 1.13

 Kvalifikované certifikáty pre autentifikáciu webových sídiel QWAC - verze 1.07

 Kvalifikované certifikáty pre autentifikáciu webových sídiel QWAC - verze 1.06

 Kvalifikované certifikáty pre autentifikáciu webových sídiel QWAC - verze 1.05

 Kvalifikované certifikáty pre autentifikáciu webových sídiel QWAC - verze 1.04

 Kvalifikované certifikáty pre autentifikáciu webových sídiel QWAC - verze 1.03

 Kvalifikované certifikáty pre autentifikáciu webových sídiel QWAC - verze 1.02

 Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate (PSD2) - verze 2.15

 Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate (PSD2) - verze 2.14

 Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate (PSD2) - verze 2.13

 Kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate (PSD2) - verze 1.01

 Kvalifikované CA/RSA pre podpis SK (od 03/23) - verze 1.001

 Kvalifikované CA/RSA pre podpis SK (od 03/23) - verze 1.00

 Kvalifikované CA/RSA pre podpis SK - verze 1.16

 Kvalifikované CA/RSA pre podpis SK - verze 1.15

 Kvalifikované CA/RSA pre podpis SK - verze 1.14

 Kvalifikované CA/RSA pre podpis SK - verze 1.13

 Kvalifikované CA/RSA pre podpis SK - verze 1.12

 Kvalifikované CA/RSA pre podpis SK - verze 1.10

 Kvalifikované CA/RSA pre podpis SK - verze 1.00

 Kvalifikovaná CA/RSA pre pečať SK - verze 1.13

 Kvalifikovaná CA/RSA pre pečať SK - verze 1.12

 Kvalifikovaná CA/RSA pre pečať SK - verze 1.10

 Kvalifikovaná CA/RSA pre pečať SK - verze 1.00

 Mandátne kvalifikované certifikáty RSA - verze 1.001

 Mandátne kvalifikované certifikáty RSA - verze 1.00

 Mandátne kvalifikované certifikáty - verze 1.13

 Mandátne kvalifikované certifikáty - verze 1.12

 Kvalifikované CA/RSA - mandátný SK - verze 1.10

 Kvalifikované CA/RSA - mandátný SK - verze 1.00

 QC pre elektronický podpis na diaľku SK - verze 1.00

 Koreňová CA/RSA - verze 1.171

 Koreňová CA/RSA - verze 1.17

 Koreňová CA/RSA - verze 1.16

 Koreňová CA/RSA - verze 1.15

 Koreňová CA/RSA - verze 1.14

 Koreňová CA/RSA - verze 1.13

 Koreňová CA/RSA - verze 1.12

 Koreňová CA/RSA - verze 1.11

 Koreňová CA/RSA - verze 1.10

 Koreňová CA/RSA - verze 1.0

 Kvalifikovaná CA/RSA pre značky - verze 1.00

 Kvalifikovaná CA/RSA pre podpis - verze 1.00

 QC pre elektronický podpis na dialku - verze 1.02

 QC pre elektronický podpis na dialku - verze 1.01

 QC pre elektronický podpis na dialku - verze 1.00

 QC pre elektronický podpis - verze 1.18

 QC pre elektronický podpis - verze 1.17

 QC pre elektronický podpis - verze 1.16

 QC pre elektronický podpis - verze 1.15

 QC pre elektronický podpis - verze 1.14

 QC pre elektronický podpis - verze 1.13

 Kvalifikovaná CA/RSA pre podpis - verze 1.10

 QC pre elektronickú pečať na dialku - verze 1.03

 QC pre elektronickú pečať na dialku - verze 1.02

 QC pre elektronickú pečať na dialku - verze 1.01

 QC pre elektronickú pečať na dialku - verze 1.00

 QC pre elektronickú pečať - verze 1.04

 QC pre elektronickú pečať - verze 1.03

 QC pre elektronickú pečať - verze 1.02

 Kvalifikovaná CA/RSA pre pečať - verze 1.00

 Kvalifikovaná CA/RSA pre pečať (PSD2) - verze 1.00

Certifikačná politika pre kvalifikované certifikáty - verzia 3.0

Certifikačná politika pre kvalifikované systémové certifikáty - verzia 3.0

Certifikačná politika pre kvalifikované certifikáty - verzia 2.5

Certifikačná politika pre kvalifikované systémové certifikáty - verzia 2.3

 Kvalifikovaná CA/RSA - systém TSA2 - verze 2.00

 Kvalifikovaná CA/RSA pre web (EV SSL) - verze 1.00


Certifikačná politika pre vydávanie komerčných certifikátov:

 Public CA/RSA - komerčná - verze 1.00

 Public CA/RSA - komerčné technologický - verze 1.00

 Public CA/RSA - komerčné pečatě - verze 1.00

Certifikačná politika pre komerčné certifikáty - verzia 3.0

Certifikačná politika pre komerčné certifikáty - verzia 2.1

 Komerční pro systém elektronické identifikace - verzia 1.2

 Komerční pro systém elektronické identifikace - verzia 1.0

 Komerční certifikáty osobní - verzia 1.17

 Komerční certifikáty osobní - verzia 1.16

 Komerční certifikáty osobní - verzia 1.15

 Komerční certifikáty osobní - verzia 1.14

 Komerční certifikáty osobní - verzia 1.13

 Komerční certifikáty osobní - verzia 1.12

 Komerční technologické certifikáty - verzia 1.14

 Komerční technologické certifikáty - verzia 1.13

 Komerční technologické certifikáty - verzia 1.12

 Systémové certifikáty pro značky - verzia 1.11

 Systémové certifikáty pro značky - verzia 1.10

 Komerční SSL certifikáty - verzia 1.172

 Komerční SSL certifikáty - verzia 1.16

 Komerční SSL certifikáty - verzia 1.15

 Komerční SSL certifikáty - verzia 1.14


Certifikačná politika pre vydávanie certifikátov webových serverov ( SSL):

 Certifikačná politika pre vydávanie SSL certifikátov - verzia 1.13

 Certifikačná politika pre vydávanie SSL certifikátov - verzia 1.12

 Certifikačná politika pre vydávanie SSL certifikátov - verzia 1.0

 SSL CA/RSA - webové servery - verzia 1.10


Politika pre vydávanie kvalifikovaných časových pečiatok:

Elektronická časová razítka - verzia 1.00

Elektronická časová razítka TSA1 - verzia 1.01

 Politika pro vydávání kvalifikovaných časových razítek - verzia 2.05

 Politika pro vydávání kvalifikovaných časových razítek - verzia 2.04

 Politika pro vydávání kvalifikovaných časových razítek - verzia 2.03

 Politika pro vydávání kvalifikovaných časových razítek - verzia 2.02

Politika pro vydávání kvalifikovaných časových razítek - verzia 2.0

 Politika pro vydávání kvalifikovaných časových razítek - verzia 3.0


Certifikačná politika kvalifikovanej služby - Overovanie platnosti kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí:

 I.CA QVerify - verzia 1.14

 I.CA QVerify - verzia 1.13

 I.CA QVerify - verzia 1.12

I.CA QVerify - verzia 1.11

Certifikačná politika pre vydávanie koreňových certifikátov:

 CA/RSA - verze 1.61

 Certifikačná politika pre vydávanie certifikátov CA/TSS - verzia 2.4


Politika ostatných služieb

 Politika vydávania QSCD - verze 1.4

 I.CA RemoteSign - verze 1.03

 I.CA RemoteSign - verze 1.02

 I.CA RemoteSign - verze 1.01


Pravidlá na výkon certifikačných činností pre vydávanie koreňových certifikátov:

 Pravidlá na výkon certifikačných činností - verzia 2.4


Pravidlá na výkon certifikačných činností pre vydávanie kvalifikovaných a kvalifikovaných systémových certifikátov:

 Pravidlá na výkon certifikačných činností - verzia 2.6


Pravidlá na výkon certifikačných činností pre vydávanie kvalifikovaných časových pečiatok:

 Elektronická časová razítka - verze 1.10

 CA/RSA - verze 1.5

 CA/RSA - verze 1.4

 CA/RSA - verze 1.3

 Certifikační prováděcí směrnice - verze 1.0


Pravidlá na výkon certifikačných činností - hierarchická štruktúra:

 CA/ECC - verze 1.05

 CA/ECC - verze 1.04

 CA/ECC - verze 1.02

 CA/ECC - verze 1.01

 CA/ECC - verze 1.00

 CA/RSA - verze 1.72

 CA/RSA - verze 1.71

 CA/RSA - verze 1.70

 CA/RSA - verze 1.69

 CA/RSA - verze 1.68

 CA/RSA - verze 1.67

 CA/RSA - verze 1.66

 CA/RSA - verze 1.65

 CA/RSA - verze 1.64

 CA/RSA - verze 1.63

 CA/RSA - verze 1.62

 CA/RSA - verze 1.6

 CA/RSA - verze 1.5

 CA/RSA - verze 1.4

 CA/RSA - verze 1.3

 I.CA RemoteSign (ETSI TS 119 431-1) - verze 1v01

 I.CA RemoteSign (ETSI TS 119 431-1) - verze 1v00

 I.CA RemoteSign (ETSI TS 119 431-2) - verze 1v01

 I.CA RemoteSign (ETSI TS 119 431-2) - verze 1v00

 I.CA QVerify - verze 1v14

 I.CA QVerify - verze 1v13

 I.CA QVerify - verze 1v12

 Kvalifikované elektronické časové pečiatky - verze 2v03

 Kvalifikované elektronické časové pečiatky - verze 2v01


Certifikačná politika pre OCSP pre certifikáty vydané v hierarchickej štruktúre:

 OCSP responder podřízené CA - verze 1.141

 OCSP responder podřízené CA - verze 1.14

 OCSP responder podřízené CA - verze 1.13

 OCSP responder podriadené CA - verze 1.12

 OCSP responder podriadené CA - verze 1.10


Certifikačná politika pre kvalifikované certifikáty vydané v plošnej štruktúre:

 Kvalifikovaná koreňová CA - SHA2 - verze 3.4; CZ

 Kvalifikovaná CA - SHA2 pre podpis - verze 3.1; CZ

 Kvalifikovaná CA - SHA2 pre značky - verze 3.1; CZ

 Kvalifikovaná CA SHA2 - podpis SK - verze 3.1; SK

 Kvalifikovaná CA SHA2 - pečať SK - SK

 Kvalifikovaná CA SHA2 - mandátný SK - verze 1.2; SK


Certifikačná politika pre komerčné certifikáty vydané v plošnej štruktúre:

 Komerčná root CA SHA2 - verze 3.3

 Komerčná root CA SHA1 - verze 2.1

 CA SHA2 - komerčná - verze 3.1

 CA SHA1 - komerčná - verze 2.1


Certifikačnej politiky pre infraštruktúrne certifikáty

 Certifikáty vydávané koreňovou CA pre TLS cert. - verze 1.001

 Certifikáty vydávané koreňovou CA pre TLS cert. - verze 1.00

 Certifikáty pre systém TSA - verze 2.041

 Certifikáty pre systém TSA - verze 2.04

 Certifikáty pre systém TSA - verze 2.03

 Certifikáty pre systém TSA - verze 2.02


Certifikační politiky pro certifikáty s kryptografí EC:

 Certifikáty pro OCSP respondery - verze 1.021

 Certifikáty pro OCSP respondery - verze 1.02

 Certifikáty pro OCSP respondery - verze 1.01

 Certifikáty pre OCSP respondery - verze 1.00

 CA/ECC - verze 1.04

 CA/ECC - verze 1.03

 Certifikáty vydané kořenovou CA - kryptografie EC - verze 1.051

 Certifikáty vydané kořenovou CA - kryptografie EC - verze 1.05

 Certifikáty vydané kořenovou CA - kryptografie EC - verze 1.03

 Certifikáty vydané koreňovou CA - kryptografie EC - verze 1.02

 Certifikáty vydané koreňovou CA - kryptografie EC - verze 1.01

 Certifikáty vydané koreňovou CA - kryptografie EC - verze 1.00

 Komerčné certifikáty osobné - verze 1.06

 Komerčné certifikáty osobné - verze 1.05

 Komerčné certifikáty osobné - verze 1.04

 Komerčné certifikáty osobné - verze 1.03

 Komerčné certifikáty osobné - verze 1.02

 Komerčné certifikáty osobné - verze 1.01

 Komerčné certifikáty osobné - verze 1.00

 Komerčné technologické certifikáty - verze 1.03

 Komerčné technologické certifikáty - verze 1.02

 Komerčné technologické certifikáty - verze 1.01

 Komerčné technologické certifikáty - verze 1.00

 QC pre elektronický podpis - verze 1.06

 QC pre elektronický podpis - verze 1.05

 QC pre elektronický podpis - verze 1.04

 QC pre elektronický podpis - verze 1.03

 QC pre elektronický podpis - verze 1.02

 QC pre elektronický podpis - verze 1.01

 QC pre elektronický podpis - verze 1.00

 QC pre elektronickú pečať - verze 1.03

 QC pre elektronickú pečať - verze 1.02

 QC pre elektronickú pečať - verze 1.01

 QC pre elektronickú pečať - verze 1.00

Registračné autority


 
separator
separator