Skip Navigation Links > O nás > Rýchle odkazy > Získať certifikát


Kvalifikované certifikáty
Kvalifikované certifikáty sú určené pre komunikáciu občanov s orgánmi verejnej moci, súčasne sa využívajú aj na komerčné účely. Kvalifikované certifikáty vydávané I.CA spĺňajú všetky požiadavky dané zákonom č. 297/2016 Sb. a nariadením EÚ č. 910/2014 (eIDAS).

Kvalifikované certifikáty pre komunikáciu v rámci Slovenskej republiky


Kvalifikované certifikáty pro komunikáciu v rámci Českej republiky a EU


Komerčné
certifikáty

Na účely, kde nemožno vzhľadom na platnú legislatívu (ČR i SR) využiť kvalifikované certifikáty, ponúkame tzv. komerčné certifikáty.
Ich využitie je predovšetkým v oblasti autentizácie a šifrovania dát.

Typy komerčných certifikátov


Registračné autority

v

Novinky

12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu
10.12.2018 Vydávanie kvalifikovaného certifikátu pre autentizáciu webových sídiel
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu