Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links

Získať certifikát

Na vydanie vybraných typov prvotných certifikátov je možné využiť on-line vydanie. Všetky typy certifikátov je potom možné získať pri osobnej návšteve registračnej autority, kde žiadateľ predloží vopred vytvorenú elektronickú žiadosť (pokiaľ nezvolil možnosť jej uloženia u I.CA) a požadované osobné doklady. Tu sú skontrolované údaje uvedené v elektronickej žiadosti podľa predložených osobných dokladov. Pokiaľ je všetko v poriadku, certifikačná autorita spracuje žiadosť a vydá certifikát, ktorý je žiadateľovi odovzdaný a súčasne zaslaný elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v elektronickej žiadosti.

Vyhľadajte si najbližšie pracovisko Registračnej autority DTCA.
Registračné autority


 
separator
separator