Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links

Získať certifikát

Pred uplynutím platnosti certifikátu je užívateľ vždy elektronicky informovaný o blížiacom sa konci platnosti a má možnosť požiadať o vydanie ďalšieho, tzv. následného certifikátu. S využitím doteraz platného certifikátu potom vytvorí elektronickú žiadosť, ktorá je spracovaná certifikačnou autoritou. Následný certifikát obdrží klient po zaplatení poplatku elektronickou cestou tak, ako v prípade prvotného certifikátu.

Celý tento proces prebieha elektronicky a nie je vyžadovaná návšteva pracoviska Registračnej autority ICA.
Registračné autority


 
separator
separator